Hlídač dynamitu  (Dynamite Watcher,The Keeper of Dynamite - KO)
R: Zdenek Sirový V: Studio FAMU, 1960 N: povídka Hlídač dynamitu (sbírka Němá barikáda) S: Pavel Juráček K: Milan Duda Hu: Jiří Srnka Arch: Milan Nejedlý St: Miroslav Hájek H: Eman Fiala (skladník František Milec), Eva Svobodová (Běta, Milcova žena), L.H. Struna (střelmistr Martínek), Ladislav Kazda (dělník Lojza), Ladislav Mrkvička (dělník Jarda), Zdeněk Kutil (Blaschke), Jaroslav Raušer (komisař Glaser), Jaroslav Moučka (hráč karet), Oldřich Šembera (hráč karet), Václav Trégl (kibic), Josef Steigl (kontrolor) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Rok 1944. Lidé se už nemohou dočkat konce války. Činnost partyzánů inspiruje několik dělníků z kamenolomu. Střelmistr Martínek se dohodne se starým skladníkem Milcem a ten nenápadně vynáší ze skladu patrony dynamitu. Domluví se, že balíček vždy schová do kůlny a mladý dělník Lojza si pro něj večer přijde. Aby měl alibi, odchází Milec do hospody, kde už léta nebyl, doprovázen shovívavým úsměvem své ženy. Výbuchy na železniční trati způsobí, že nacisté začnou kontrolovat sklady. Milec má však zásoby v pořádku. Při jedné akci zapomenou Lojza s Martínkem na místě obal od dynamitu. Pak už jdou němečtí vojáci najisto. Lojza je na útěku z lomu zastřelen. Milcova žena prozradí manželovi, že o všem věděla, a pokusí se balíček z domu vynést v hrnci pod špinavým prádlem. Do domu přicházejí vojáci i s komisařem. V bezvýchodné situaci dá Milcová úmyslně hrnec na rozpálená kamna a při výbuchu spolu s nacisty umírá ona i její muž.
   It's 1944. People can hardly wait for the war to end. The activity of the partisans inspires several workers from the stone quarry. The explosives manager Martínek makes an agreement with the old warehouse man Milec who starts taking dynamite cartridges out of the warehouse. They agree that he will always leave the package in the shed and the young worker Lojza will come to pick it up in the evening. To make an alibi, Milec goes to the pub which he hasn't visited for years, followed by his wife's secretive smile. The explosions on the railway line make the Germans start checking the warehouses. However, Milec's stock is in order. During one of the actions, Lojza and Martínek forget a dynamite wrapping on the spot. Now the German soldiers go straight to the place. Lojza is shot dead during his escape from the quarry. Milec's wife admits to her husband that she knew about everything, and tries to take the package out of their home in a cauldron with dirty clothes. The soldiers come to their house with an officer. In this hopeless situation, Milec's wife knowingly puts the cauldron onto the burning stove and she and her husband die together with the Nazis in the explosion.