Hastrman  (Goblin,The)
R: Ivo Paukert V: Studio FAMU, 1955 Dr: J.A. Novotný VV: Miroslava Jasná N: povídka Hastrman ze sbírky Povídky malostranské S: Ivo Paukert AR: Vladimír SvitáčekZdenka Pavlíčková K: Ján Cifra AK: Andrej Kristín Arch: Jan Pacák Výtv: Jaroslav Skrbek Ma: Karel Holek Zv: Stanislav Vondraš NT: Jaroslav Skrbek H: Eduard Kohout (Rybář, zvaný Hastrman), František Hanus (Šajvl), Jiřina Steimarová (Šajvlova žena), Miloš Kopecký (Viktor Muehlewenzel, profes.přírod), Václav Wasserman (kupec Vitouš), Vladimír Pucholt (Vojta), Vladimír Bejval (Honzík Šajvl, Rybářův synovec), J. Hanzlík (kluk), B. Hladký (kluk), V. Juliš (kluk) Spol: Wasserman Václav /režie/ (pedagogické vedení), Huňka Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Novotný Vladimír /kamera/ (pedagogické vedení), Zelenka Antonín /střih/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Starosvětský pan Rybář je na Malé Straně trochu směšnou figurkou a pro svůj zelený fráček bývá nezdvořile přezdíván Hastrman. Mezi lidmi se však ví, že vlastní sbírku drahokamů, která má nesmírnou cenu. Malostranští kluci obdivují ve výloze kupce Vitouše krásný model plachetnice, který však stojí dvě zlatky, a proto je pro ně nedostupný. Rybářův synovec, malý Honzík Šajvl se chlubí, že jeho strýček by loď mohl klidně koupit. Kluci se mu kvůli jeho podivínskému příbuznému posmívají a hádka skončí rvačkou. Pan Rybář se stane náhodným svědkem sporu a slíbí Honzíkovi, že loď koupí. Vybere ze své sbírky nejcennější kousky a jde je nabídnout k prodeji. Gymnaziální profesor mu však vysvětlí, že jde o běžné minerály, které nemají prakticky žádnou hodnotu. Roztrpčený starý muž začne svoji sbírku likvidovat. Honzíkovi rodiče mu však vysvětlí, že o bezcennosti kamenů dávno vědí a že ho mají rádi a váží si ho pro laskavé a dobré srdce.
   The old-worldly gentleman Mr. Rybář is a slightly funny figure in the Lesser Town, and is rudely nicknamed The Goblin because of his short green coat. But the people know that he owns an extremely valuable collection of precious stones. The boys from the Lesser Town are admiring a beautiful sailing boat model in the shop-keeper Vitouš's window, but it costs two guldens and they can't afford it. The nephew of Mr Rybář, little Honzík Šajvl, is boasting that his uncle could easily buy the boat. The boys make fun of his eccentric relative and their quarrel ends in a fight. Mr Rybář becomes an accidental witness of their argument and promises Honzík that he will buy the boat. He chooses the most precious pieces from his collection and goes to offer them for sale. But a grammar school teacher tells him these are just ordinary minerals of practically no value at all. The vexed old man starts destroying his collection. However, Honzík's parents explain to him that they have known for a long time that the stones were worthless, and that they care for him and respect him for his warm and kind heart.