Glorie /O věcech nadpřirozených/  (A Halo)
R: Jiří Krejčík V: 1958 VV: Josef Ouzký N: sbírka povídek Bajky a podpovídky, Karel Čapek: sbírka povídek Bajky a podpovídky S: Vladimír Bor TS: Jiří Krejčík PR: Milada Mikešová K: Vladimír Novotný Hu: Jan Rychlík; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Karel ŠkvorJan Zázvorka Výtv: Kamil LhotákMarie Tittelbachová Ma: Gustav Hrdlička St: Josef Dobřichovský Zv: Černý František (zvuk) Tr: Vladimír Dvořák Op: Petráň Václav doc.MUDr. H: Ladislav Pešek (účetní Knotek), Vlastimil Brodský (úředník banky Slávie Šembera), Felix le Breux (prokurista), Bohuš Záhorský (lékař nemocenské pokladny MUDr.Vaň), Eman Fiala (strážník Šebesta), Deyl Rudolf ml. (komisař), Václav Trégl (kostelník), Miloš Nedbal (profesor), Bedřich Vrbský (psychiatr), Josef Kemr (psychiatr), Vydra Václav ml. (psychiatr), Gustav Hrdlička (psychiatr), Lubomír Lipský (psychiatr), Gejza Sedlák (psychiatr), Stanislav Langer (psychiatr), Josef Šidlichovský (strážník), Emil Dlesk (starý žebrák), Heda Marková (nábožná babička), Jiřina Bohdalová (dívka v průjezdu), Lola Skrbková (babka s mlékem), Milka Balek-Brodská (sousedka), Věra Váchová (stenotypistka), Bedřich Bozděch (farář), Jiří Ropek (varhaník), Marie Rosůlková (prostitutka Růžena Vašáková), Fanda Mrázek (opilec), Světla Svozilová (sestra na psychiatrické klinice), Milada Želenská (sestra v nemocenské pojišťovně), Hermína Vojtová (svačinářka), Eva Šenková (sekretářka prokuristy), Václav Švec (úředník), Jaroslav Cmíral (úředník), Karel Pavlík (úředník), Vladimír Pucholt (kominík/učeň), Vítězslav Černý (cestující v tramvaji), Hynek Němec (zatčený v tramvaji), Světla Amortová (zdravotní sestra), Ladislav Kulhánek (úředník), Ladislav Gzela (muž na policii), Mirko Musil (úředník), Ladislav Kulhánek (úředník) Spol: Jaroslav KrškaOldřich Okáč Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Úředníku banky Slavie Šemberovi se narodila dvojčata. Kolegové mu gratulují a starý účetní Knotek odnese jeho kontokorent nadřízenému. Práce je však vyhotovena špatně a prokurista Knotkovi přede všemi vynadá. Knotek se brání jen chabě, nechce nováčka Šemberu shodit. Je však velmi nazlobený a doma si stěžuje svému jedinému příteli - psovi. Rozhodne se napsat prokuristovi vysvětlující dopis. Navštíví ho však Šembera s velikými díky a buchtami. Knotek se rozhodne vinu mladého muže neprozradit. Od té chvíle má nad hlavou svatozář. Jasně svítící gloriola mu však působí samé potíže. Na ulici vzbudí Knotek rozruch, takže je zatčen. Pak je vyhozen z kostela. Lékaři na psychiatrii jej svými testy málem umučí. Teprve starý doktor Vaňásek mu poradí, aby zkusil trochu hřešit. Knotek jde do kanceláře, vynadá Šemberovi i prokuristovi. Prozradí také, jak to bylo s chybnými výpočty. Konečně jeho svatozář zmizí a z Knotka je opět ten starý obyčejný účetní.
   The Slavia bank clerk Šembera has just got twins. His colleagues are congratulating him while the old accountant Knotek takes Šembera's account current to the superior. But the work is done badly and the chief clerk scolds Knotek in front of everybody. Knotek meekly defends himself, he doesn't want to spoil it for the newcomer Šembera. But he is really angry in fact, and complains to his only friend - the dog, when he arrives home. He decides to write a letter of explanation to the chief clerk. But Šembera visits him with big words of thanks and buns. Knotek decides not to reveal the fault of the young man. From that time on, he has a halo above his head. The brightly shining halo only causes him problems, though. The doctors at the psychiatric hospital almost torture him to death with their tests. Only the old doctor Vaňásek advises him to try to solve the problem in a slightly different manner: he has just to sin a little. Knotek goes to the office and tells off both Šembera and the chief clerk. He also reveals what really happened with the miscalculations. Finally, his halo disappears and Knotek is the good old accountant again.