Florenc 13,30  (Bus Leaves at 1.30,The)
R: Josef Mach V: Filmové studio Barrandov, 1957 Sk: Šmída - Kabelík VV: Ladislav Kalaš N: Josef Mach S: Josef Mach PR: Antonín Kachlík AR: Věra Filipová K: Jan Stallich DK: Bohumil Hába AK: Karel Holub Hu: Ludvík Podéšť; archivní – převzatá Třešňové květy (ča-ča), Ludvík Podéšť: píseň Šoférská, píseň Starý mořský vlk Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Josef Kainar Zp: Josef BekKarel Effa Arch: Jan Zázvorka Kost: Karel Postřehovský Ma: Gustav Hrdlička St: Josef Dobřichovský Zv: Adolf Böhm Tr: František Jakubec kom: Otakar Brousek H: Josef Bek (řidič Jan Chalupa), Sylva Daníčková (dispečerka Barbora, zvaná Pusinka), Valentina Thielová (Miriam Plecitá), Dana Medřická (Veselá), Karel Effa (Karel Koníček), Jaroslav Vojta (Havrda), Marie Rovenská (Helča, Havrdova žena), Theodor Pištěk (Manda), Jaroslav Mareš (Vališ), František Filipovský (hodinář Kadet), Jiří Sovák (neutrál Tachecí), Eman Fiala (Jeníček), Jiřina Bohdalová (Valerie Jírů), Robert Vrchota (Herzán), Stella Zázvorková (Hořejší), Eduard Dubský (Dusík), Vlastimil Brodský (kouzelník Jan Maria Čuc), Miloš Nesvadba (Žejdlíček), Lubomír Lipský (pomalý pán Balík), Václav Trégl (dřímající cestující), Rudolf Princ (rychlý cestující Rychlík), Josef Hlinomaz (řidič Tatry 8), František Holar (taxikář), Václav Lohniský (čtenář), Jaroslav Štercl (řidič aerovky), Karla Chadimová (cestující), Stanislav Fišer (řidič autobusu), Věra Koktová (hostinská), Vítězslav Černý (hostinský), Libuše Havelková (bufetářka), Jaroslav Cmíral (Smrček, spolužák Barborky), Jan Cmíral (řidič František), Věra Filipová (cestující), Antonín Hardt (první ze skupiny zpěváků), Anna Gabrielová (žena ve frontě na nástupišti), Dagmar Zikánová (cestující čtoucí Máj), Eva Geislerová (Šeříková), Eva Štruplová (dispečerka na Florenci), Jana Kasanová (mladá cestující s dlouhými vlasy), Hana Talpová (mladá cestující vedle Tachecího), Sedláčková Dagmar [dab] (hlas Škodověnky), Alois Dvorský (starší cestující na Florenci), Bedřich Ulrych (lesník), Pištěk Theodor ml. (motocyklista), Milena Geislerová (cestující), V. Maláková (cestující), Jaroslav Podroužek (stopař), Jarmila NavrátilováEva VlachováLibuše HolečkováR. MlejnekM. KebortJ. Kříž Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 27.12.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Na autobusovém nádraží čekají cestující na autobus do Karlových Varů a vzájemně se seznamují. Paní Hořejší přišla pozdě, ale dere se dopředu, přičemž narazí na odpor paní Veselé. Herzán s Vališem se dvoří Barborce, protože jim ušlo, že jde o dívku řidiče Chalupy. Pan Tachecí vše sleduje a do ničeho se neplete. Když všichni nastoupili, autobus odjíždí. Seznamování v autobusu pokračuje, jen řidič Chalupa je rozladěn chováním mužů, kteří se dvoří Barborce. Nakonec sám zavdá příčinu k roztržce, když zastaví hezké Miriam. Na její přání pak dokonce s autobusem létá, ale cestujícím se to nelíbí. Uražená Barborka pokračuje v cestě jiným autobusem. Nakonec si to rozmyslí, ale Chalupa jí nezastaví a nechá ji stát na silnici. Pan Tachecí pobaveně pozoruje, jak Vališ okrádá jednoho z cestujících a nakonec zjistí, že byl sám okraden. Obviní Vališe, ale mezi cestujícími je i kouzelník, který vše uvede na pravou míru a navíc předvede pár kouzel. Rozruch vrcholí ve chvíli, kdy autobus zastaví a hlas motoru všechny vyzve, aby svorně tlačili. Po příjezdu do Karlových Varů se Chalupa usmíří s Barborkou a cestující se rozcházejí.
   On a bus station, the passengers are waiting for a bus to Carlsbad and getting to know each others. Mrs Hořejší came late, but she is squeezing her way to the front, to Mrs Veselá's disapproval. Herzán and Vališ are trying to flirt with Barborka, as they fail to realize that she is the girlfriend of the driver Chalupa. Mr Tachecí is observing everything and not taking part in anything. When everybody gets on, the bus leaves. The introductions continue on the bus, only driver Chalupa is annoyed with the behaviour of the men, who are making advances to Barborka. Finally he also gives cause for a quarrel when he stops the bus to pick up the beautiful Miriam. At her instigation he starts to fly with the bus high up over the road, but the passengers don't like it. The offended Barborka continues the trip on another bus. She finally thinks it over, but Chalupa doesn't stop and leaves her waiting on the road. Mr Tachecí is amusedly observing how Vališ is pickpocketing one of the passengers but then discovers that he himself has also been robbed. He accuses Vališ, but there is a magician on the bus as well, who calms them all down and even shows them a few magic tricks. The agitation culminates in the moment when the bus stops and the voice of the motor makes everybody give it a good pus