Dva ohně  (Two Fires)
R: Václav Kubásek V: Československý státní film, 1949 Sk: Vávra - Feix VV: František MiličJan Sinnreich N: Květoslav F. Sedláček S: Bohumil ŠtěpánekKvětoslav F. Sedláček AR: Václav Berdych K: Josef Střecha Hu: Jiří Srnka; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Jan Pacák St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Otomar Krejča (cihlář Václav Noháč, předs.odb.org), J.O. Martin (cihlář otec Noháč), Josef Bek (pecař Jan Kramera), Vladimír Hlavatý (otec Kramera), Antonie Hegerlíková (Anežka Kramerová, Janova žena), Jarmila Kurandová (Barbora Kramerová), Eva Karelová (dělnice Marie Frýdlová), Vojta Plachý-Tůma (majitel cihelny Rudolf Detring), Věra Kalendová (dělnice Anna), Svatopluk Majer (správce cihelny), Antonín Mikulič (Vincek, Noháčův synovec), Bolek Prchal (Marek), Josef Chvalina (Standa), Antonín Šůra (Materna, zvaný Edison), Ladislav Kulhánek (učitel), Zdeněk Šavrda (lékař), Karel Vavřík (Barák), Hynek Němec (pecař Mikota), Josef Steigl (závozník Balda), Vladimír Dvorský (Antonín), Josef Kemr (Karel), Emil Dlesk (cihlář), Bohumil Smutný (dělník), František Marek (stavitel Baumgart), Erik Zámiš (muž v kožené čepici), Dagmar Zikánová (žena v autě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 17.02.1950 © Národní filmový archiv 
 
   Majitel cihelny Detring sabotuje dvouletý hospodářský plán - načerno prodává cihly, kterých je po válce nedostatek. Chce v cihelně zavést výrobu "na dva ohně", což by pro něho znamenalo zdvojnásobení zisku a pro dělníky ohrožení zdraví. Proti Detringovu záměru se postaví závodní výbor ROH v čele s komunistou Noháčem. Závodní výbor rovněž nesouhlasí s vyplacením zvláštních odměn. Detring se pokouší narušit solidaritu dělníků s pomocí úplatků jednotlivcům. O svých "dobrých" úmyslech však přesvědčí jen dělnici Marii a mladého Krameru, který se pro manželčin úraz v cihelně dostal do finančních nesnází. Blíží se 25. únor 1948, dělníci jsou v pohotovosti a tak mohou odhalit Detringovu sabotážní akci. Cihelna je znárodněna. Pro zvýšení výroby navrhne Noháč práci "na dva ohně". Tentokrát dělníci souhlasí. Užitek totiž bude mít nyní celá společnost. Krátce po zahájení dojde v peci k poruše ventilu. Nebezpečnou opravu provede s Noháčem mladý Kramera, který tímto statečným činem našel znovu cestu do dělnického kolektivu.
   The owner of a brick-factory Detring is sabotaging the two-year economic plan - he is selling bricks, which are in short supply after the war, on the black market. He wants to start a production 'on two fires' which for him would create a double profit and for the workers just endanger their health. The factory's Revolutionary Trade Union Movement Committee, led by the communist Noháč, defies Detring's plan. The committee also disagrees with the payments of the bonuses. Detring attempts to break the solidarity of the workers by bribing people separately. Nevertheless, his talk about the 'good intentions' manages to persuade only worker Marie and young Kramera, who got into financial difficulties after his wife's accident at the brick-factory. The 25th of February 1948 is drawing close, the workers are prepared, and so they manage to reveal Detring's sabotage. The brick-factory is nationalized. To increase the production, Noháč proposes the 'two fires' work. This time, the workers agree. The benefit will be equal for all this time. Soon after the beginning of the work, a valve breaks down in the kiln. Young Kramera joins Noháč in the dangerous work of fixing it, and with this courageous act finds his way back into the workers collective.