Dobrodružství na Zlaté zátoce  (Adventure in the Golden Bay,The)
R: Břetislav Pojar V: Studio dětského filmu Praha, 1955 VV: Jan Klement N: povídka O zlé královně ze sbírky Na Zlaté zátoce S: Vladimír PazourekBřetislav PojarLadislav Helge AR: Ladislav HelgeBohumil Brejcha K: Jan Kališ Hu: Miloš Vacek; archivní Nahr: FISYO Dir: Jaromír Nohejl Arch: Jaroslav Krška Kost: Eva Lackingerová Ma: Otakar KošťálKarel Vít St: Jan Kohout Zv: Jiří Pavlík Op: Sláva Štochl H: Ilja Černohorský (Jiřík Horák), Vladimír Hlavatý (převozník a rybář Matouš, Jiříkův), Jarina Rejšková (Mařenka, Jiříkova kamarádka), L.H. Struna (dřevorubec Jakub), Zdeněk Hodr (rybář u přívozu), Karel BohdalSedláček Zdeněk (3)Hruška Karel (2)Václav HalamaFrantišek BohdalT. ŠtindlV. Štindl Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 09.08.1955 © Národní filmový archiv 
 
   Sirotek Jirka žije se svým dědečkem převozníkem na samotě u řeky. Všechen volný čas tráví u vody a dokonce si vycvičí kapra, který k němu připlouvá na zavolání. Jirka je samotář a také se občas vychloubá před kluky z vesnice. Ti mu jeho chování oplácejí posměchem. Jednoho dne Jirka objeví v řece štiku. Chce ji chytit sám, ale nepodaří se mu to. A nevyjde ani druhý pokus. Jirka žádá dědečka, aby mu půjčil na štiku svůj rybářský prut, ale děda odmítne. Jirka se proto na dědečka rozzlobí a uteče ke strýci, který je dřevorubcem v nedalekém lese. Od strýce se dozví, jak moc ho má dědeček rád a co všechno pro něho dělá. Jirka pochopí, že jeho jednání i vychloubání bylo hloupé. A když se pak na druhý den znovu vydá na lov se strýcovým prutem, rád přijme pomoc kluků z vesnice. Uzná také, že zásluhu na úlovku mají všichni.
   Orphan Jirka lives with his grandfather - the ferryman, in a secluded place by the river. He spends all of his free time by the water and even trains a carp to swim to him when he whistles. Jirka is a loner and sometimes shows off in front of the boys from the village. They repay him for his behaviour by making fun of him. One day, Jirka spots a pike in the river. He wants to catch it himself, but doesn't manage to. The second try doesn't succeed either. Jirka asks his grandpa to lend him the fishing rod to catch the pike, but his grandpa refuses. Jirka gets angry with the grandfather for this, and runs away to his uncle, who is a woodcutter in the nearby forest. He hears from his uncle how much his grandfather loves him, and how many things he does for him. Jirka understands that his behaviour and his bragging were stupid. And, when he sets off to fish the next day with his uncle's rod, he gladly accepts the help from the village boys. He also acknowledges that everyone has an equal credit in the catch.