Dny a noci  (Days and Nights)
R: Václav Gajer V: Studio FAMU, 1954 VV: Miroslava Jasná N: román Dny a noci S: Václav Gajer AR: Štěpán SkalskýZdena ŠtekrováZdenka Pavlíčková K: Václav Huňka AK: Jiří ŠafářLadislav VinklárekAdolf NavaraJán Cifra Hu: Jiří Srnka Arch: Jan Pacák Ma: Karel Holek St: Ljuljana Lorencová Zv: Stanislav Vondraš kom: Karel Höger H: Soňa Danielová (ošetřovatelka Aňa Klimenková), Jiří Němeček (kapitán Saburov), Deyl Rudolf ml. (voják Péťa), Oldřich Šmalcl (ošetřovatel) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Válečný Stalingrad v roce 1942. Na břehu Volhy se setká mladičká ošetřovatelka Aňa se sovětským kapitánem Saburovem. Aňa mu vypráví o svých plánech, které měla před válkou. Chtěla studovat, vdát se a mít děti. Když teď převáží raněné přes Volhu do bezpečí, má strach, že zemře a nic z toho se jí nesplní. Podruhé se setkají, když ji vyčerpanou zachránili z řeky. Saburov jí dá jídlo a nechá ji odpočinout. Dívka s překvapením zjišťuje, že kapitán, který jí připadá jako starý a zkušený, byl ještě nedávno studentem a je mu ve skutečnosti necelých třicet let. Potřetí se potkají, když je Aňa raněná a chystá se její převoz přes řeku. Aňa neví, jak vážné je její zranění, ale oba doufají, že se v budoucnu jejich cesty spojí. Dívku odnášejí na nosítkách a Saburov ji na rozloučenou políbí.
   War-time Stalingrad in 1942. On the bank of the Volga, the very young nurse Aňa meets the Soviet Captain Saburov. Aňa tells him about the plans she had before the war started. She wanted to study, get married and have children. When she now takes the wounded over the Volga into safety, she fears that she will die and that none of her plans will be fulfilled. They meet again after she has been rescued from the river exhausted. Saburov feeds her and lets her rest. The girl discovers with surprise that the captain, who seems an old and experienced man to her, was still a student only recently and is barely thirty years old. They meet for the third time when Aňa is wounded and going to be transported over the river. Aňa doesn't know how seriously she is wounded, but they both hope that their ways will meet in the future. The girl is taken away on a stretcher and Saburov kisses her goodbye.