Dnes naposled  (Today for the Last Time)
R: Martin Frič V: Filmové studio Barrandov, 1958 Sk: Šmída - Kunc VV: Rudolf Wolf N: Josef NeubergFrantišek Vlček S: Josef NeubergFrantišek Vlček TS: Josef NeubergFrantišek Vlček PR: Rudolf Jaroš AR: Marie HejzlarováPavel Horák K: Jaroslav Tuzar AK: Josef PecharMiroslav Ondříček Hu: Jiří Srnka; archivní – Niccol˘ Paganini: převzatá Koncert pro housle D dur, Sergej Rachmaninovpřevzatá, lidová starofrancouzská píseň: píseň Cestářská Nahr: FISYO, Kawaciuk Ivan Dir: František BelfínMilivoj Uzelac T: Jiří Straka Zp: Stella ZázvorkováL.H. StrunaFanda Mrázek Arch: Bohuslav Kulič Kost: Magdalena BalíkováVěra Hromádková Ma: Josef Mann St: Jan Kohout Zv: Emanuel Formánek Op: Skála Jaroslav MUDr. H: Zdeněk Štěpánek (inženýr Jindřich Danda), Vladimír Ráž (houslista Karel Mašek), Běla Jurdová (Božka, Maškova žena), Jaroslav Mareš (překupník Rendl), Vladimír Menšík (vinárník Kroc), Antonie Hegerlíková (Dandova žena Berta), Eva Očenášová (Jiřina, dcera Dandových), Luděk Munzar (Jaroslav, Jiřinin snoubenec), Václav Tomšovský (Láďa, syn Dandových), Vlastimil Brodský (starožitník), Irena Kačírková (Magda Řeháková, dcera starožitníka), František Smolík (podivín Taupe, bývalý továrník), Jiří Sovák (holič A.Zemánek), Jindřich Narenta (dr.Ventura), Věra Váchová (Venturova žena), Jarmil Škrdlant (tajemník Fiala), Karel Peyr (Monti, zahraniční zákazník), Zbyněk Vostřák (dirigent Bohumil Petržílka), Václav Lohniský (ředitel), Jiřina Bohdalová (zákaznice v starožitnictví), Zdeněk Řehoř (manžel zákaznice), Stella Zázvorková (návštěvnice vinárny), L.H. Struna (návštěvník vinárny), Fanda Mrázek (návštěvník vinárny), Oldřich Dědek (přítel manželů Venturových), Vladimír Hrubý (příslušník SNB), Miroslav Svoboda (pacient protialkoholické léčebny), Ota Motyčka (svačinář v úřadě), František Holar (železničář na ulici), Karel Hovorka (kupec Dandova domu), Bohuš Hradil (Maškův kolega z orchestru), Marta Fričová (tlumočnice), Bedřich Bozděch (host ve vinárně), Věra Ferbasová (prodavačka), Marcela Sedláčková (žena ve vinárně) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 13.12.1958 © Národní filmový archiv 
 
   Koncertní mistr Karel Mašek je opilec, stejně jako inženýr Danda i další stálí hosté hospody U Kroců - Taupe a Rendl. Mašek se vrací ráno z hospody a slibuje ženě, že pít přestane. Na zkoušku orchestru ale přijde znovu opilý a ostatní hráči s ním odmítnou hrát. Danda se vrací domů bez tašky a ráno jde zase ke Krocům, i když má v práci důležité jednání. Je přeložen na podřadné místo, ale doma to nepřizná. Jeho dcera se chce vdávat, syn se opil a strávil noc na záchytce. Ani Mašek doma neřekne, že ztratil práci. Prodal Rendlovi housle, namluvil ženě, že jede na zájezd a odešel k bývalé lásce Magdě. Danda chce prodat svoji vilu, aby se zbavil dluhů. Taupe už propil celý majetek a zešílel. Rendl najde Maška v Magdině bytě a vydírá Magdu. Pohádá se s opilým Dandou a na posměch mu částečně ostříhá vlasy. Pak řekne paní Maškové, kde její muž je. Mašková se jde do bytu podívat. Mašek se schová do světlíku, ale spadne a zabije se. Dandovi pořádají zásnubní oběd. Přichází ostříhaný Danda. Atmosféra zásnub přispěje k jeho rozhodnutí řešit situaci dobrovolným odchodem na protialkoholní léčení.
   The first violinist Karel Mašek is a drunkard, and so is the engineer Danda and other regular guests of the pub 'U Kroců' - Taupe and Rendl. Mašek is coming back from the pub early in the morning, promising his wife that he will stop drinking. But he arrives at the orchestra rehearsal drunk again, and the other musicians refuse to play with him. Danda returns home without his briefcase and goes back to the pub 'U Kroců' in the morning, even though he has an important meeting at work. He is suspended to a subordinate position, but he doesn't admit that at home. His daughter wants to get married, his son got drunk and spent the night in the detention centre. Mašek also didn't say at home that he lost his job. He sold his violin to Rendl, persuaded his wife that he was going on a concert tour, and went to his old love Magda. Danda wants to sell his villa to cover the debts. Taupe has already drunk his entire property away, and gone crazy. Rendl finds Mašek in Magda's apartment and is blackmailing Magda. He has a quarrel with the drunk Danda and to make him ridiculous partly cuts his hair. Then he tells Ms Mašková where her husband is. Ms Mašková comes to the flat to see for herself. Mašek is hiding in the light shaft but he falls and kills himself. Danda's family is organizing an en