Divá Bára  (Wild Barbara)
R: Vladimír Čech V: Československý státní film, 1949 Sk: Borský - Sinnreich VV: Bohumil Šmída N: povídka Divá Bára S: Vladimír ČechDalibor C. FaltisMiloslava Přikrylová AR: Robert Vyhlídka K: Václav Hanuš AK: Stahl Rudolf ml. Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní Nahr: Český pěvecký sbor, FISYO Dir: Jan KühnOtakar Pařík Arch: Jan ZázvorkaFrantišek Tröster Kost: J.M. Gottlieb St: Antonín Zelenka Zv: Černý František (zvuk) Op: J.M. Gottlieb H: Vlasta Fialová (Bára), Robert Vrchota (myslivec), Jana Dítětová (Eliška), Jaroslav Vojta (farář), Marie Brožová (panna Pepinka, farářova sestra), Antonín Rýdl (obecní pastýř Jakub, Bářin otec), Jan Pivec (panský správce Sláma), Josef Kemr (Josífek), Marie Rýdlová (Vlčková, Josífkova matka), Josef Vošalík (Vlček, Josífkův otec), Gustav Hilmar (rychtář), Josef Maršálek (Vojta, rychtářův syn), Marie Blažková (myslivcova matka), Jiřina Vávrová (polednice), Stanislava Strobachová (Jakubova žena, Bářina matka), Eva Vrchlická (kořenářka), Jan W. Speerger (kočí), Anna Kadeřábková (Marjánka, Vojtova nevěsta), Věra Kalendová (děvečka u rychtáře), Lubomír Lipský (mládenec), Pavel Salaba (Frantík), František Marek (hostinský), Emil Kavan (chasník), Miroslav Grác Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 29.04.1949 © Národní filmový archiv 
 
   Báře, dceři obecního pastýře, nadbíhají všichni mládenci z vesnice. To se vůbec nelíbí rodičům selských synků, kteří věří pověrčivým tetkám, že Bára je dítětem polednice. Krásná dívka má jedinou přítelkyni, farářovu schovanku Elišku. Také farář má Báru rád a vždy se jí zastává. O Elišku usiluje panský správce Sláma, ale Eliška miluje studenta z Prahy. Bára se rozhodne, že Slámu odradí od námluv. Převlékne se za strašidlo, u hřbitova k smrti správce vyděsí a přinutí ho ke slibu, že Elišku nechá na pokoji. Slámův kočí však vzbouří celou vesnici a vesničané ve strašidle poznají Báru. Za trest ji zavřou do márnice. Vesničtí mládenci Josífek a Vojta chtějí Báře pomoci. Josífek odjede na koni pro myslivce, kterému se Bára už dávno zalíbila, a Vojta utíká k márnici. Zde při ostrém střetu se svým otcem upustí lucernu a márnice okamžitě vzplane. Naštěstí přijede včas myslivec a Báru si odvede k sobě, pryč od pověrčivých vesničanů.
   Bára, the daughter of a communal herdsman, is pursued by all the young men from the village. The parents of the village boys are not pleased with this at all, because they believe the superstitious old women who claim that Bára is a daughter of a noonday-witch. The beautiful girl has one friend, Eliška, foster-daughter of the parish priest. The priest also likes Bára and always takes her side. The manorial administrator Sláma is trying to win Eliška, but Eliška loves a student from Prague. Bára decides to frighten Sláma away from his courtship. She disguises herself as a ghost, scares Sláma to death near the graveyard and makes him promise to leave Eliška in peace. But Sláma's coachman alarms the entire village and they recognize Bára in the ghost. They lock her in the morgue to punish her. The village boys Josífek and Vojta want to help Bára. Josífek goes on his horse to get the huntsman who has liked Bára already for a long time, and Vojta is running to the morgue. Here, in a nasty quarrel with his father, he drops a lantern and the morgue starts burning instantly. Fortunately, the huntsman arrives in time, and takes Bára with him, away from the superstitious village folks.