Dešť padá shora  (Rain Falls from Above)
R: Erwin Stranka V: Studio FAMU, 1958 VV: Miroslava JasnáVěra Bednářová S: Erwin Stranka K: Vladimír Skalský Hu: Georg Katzer kom: Radovan Lukavský H: Christoforos Ioannidis (invalida K.Berger), Michaela Bendová (Bergerova manželka), Petr KalvodaJiří ZeithamlNěmec František (kamera) (německý voják) Spol: Makovec Miloš /režie/ (pedagogické vedení), Novotný Vladimír /kamera/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení), Zelenka Antonín /střih/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Válečný invalida, bývalý německý voják, s nelibostí pozoruje svého synka, který se chystá na schůzku do Hitlerjugend. Už ví, jak je válka krutá a nechce, aby syn podporoval zrůdné myšlenky nacismu. Když chce přesto chlapec odejít, dojde k šarvátce a muž mu roztrhá uniformu. Zanedlouho buší na dveře dva vojáci. Protože se muž obává, že ho syn udal, posílá ke dveřím manželku. Vojáci si ale přišli jenom půjčit deštník, protože venku prší. Otec rodiny si s hořkostí uvědomuje, že musí synovi koupit oblečení nové a členství v organizaci hitlerovské mládeže mu povolit, protože nemá jinou volbu, nechce-li ohrozit celou rodinu.
   A war invalid, an ex-German soldier, disapprovingly observes his young son who is getting ready for a meeting of Hitler Youth. He knows how cruel the war is, and doesn't want his son to support the monstrous ideas of Nazism. As the boy still wants to go, there is a quarrel and the man tears his son's uniform. Two soldiers come knocking at the door very soon afterwards. Afraid that his son reported on him, the man sends his wife to the door. But the soldiers only came to borrow an umbrella because it's raining outside. The father bitterly acknowledges that he has to buy his son a new uniform and allow his membership in the Hitler Youth organization, because he has no other choice or he will bring his entire family into danger.