Dařbuján a Pandrhola  (Dařbuján and Pandrhola)
R: Martin Frič V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Brož - Ptáček VV: Rudolf Wolf N: pohádka Dařbuján a Pandrhola z kn. České pohádky S: Jan DrdaMartin Frič TS: Martin Frič PR: Rudolf Jaroš AR: Marie HejzlarováJiří Hanibal K: Jan Novák DK: Josef Novotný AK: Adolf HejzlarKarel Hejsek Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Svatá Barbora, panna poctivá, píseň Lepší je ten kováříček umouněnej, píseň Napij se, bratříčku, napij, píseň Glogloglo,gloria, píseň My jsme tady dva Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Stanislav NeumannsborJiří SovákVáclav LohniskýVladimír MenšíkVladimír Hrubý Arch: Milan Nejedlý Výtv: Vladimír Dvořák Kost: Vladimír SynekAša TeršováVěra Hromádková Ma: Josef Mann St: Jan Kohout Zv: Emanuel Formánek Tr: Jiří RumlerJan Novák NT: Zdeněk Miler kom: Otakar Brousek H: Jiří Sovák (havíř a léčitel Kuba Dařbuján), Běla Jurdová (Markýtka, Dařbujánova žena), Rudolf Hrušínský (sládek Pandrhola), Pavla Maršálková (Pandrholova žena), Bohumil Švarc (havíř Matěj Klofát), Květa Fialová (Marijánka, Klofátova žena), Václav Lohniský (kmotr Smrťák), Bohuš Záhorský (stařeček Pánbůh), Otakar Brousek (čert), Stanislav Neumann (děda Pšuk), Josef Hlinomaz (krupař Johan Bašta), Ilona Kubásková (Filoména, krupařova žena), Ota Motyčka (pláteník), Milka Balek-Brodská (plátenice), Růžena Štěpánová (Verunka, dcera pláteníkových), Karel Fiala (kovářský), Alena Kreuzmannová (děvečka Anka), Eman Fiala (havíř klarinetista), Václav Trégl (řezník), Oldřich Dědek (koktavý doktor), Bedřich Bozděch (hostinský na Kocandě), Jan Bobek (havíř), Jaroslav Moučka (havíř, otec nemocného dítěte), Viola Zinková (havířova žena, matka nemocného dít), Irena Juřičková (havířská žena), Marie Kautská (havířská žena), Blažena Slavíčková (havířská žena), Jiřina Bílá (havířská žena), Jarmila Kurandová (porodní bába), Josef Příhoda (havíř Choura), Vladimír Menšík (opilec), Vladimír Hrubý (opilec), Věra Ferbasová (měštka), Magda Maděrová (měštka), Alois Dvorský (doktor), Josef Čermák (bednář), Michael Dáňa (syn Dařbujánových), Miloš Vavruška (kočí Vojta), Hana Talpová (děvečka od pláteníkových), Josefa Pechlátová (Pšukova žena), Vítězslav Černý (sladovnický), Josef Langmiler (pomocník u krupaře), Oleg Reif (krejčí), František Miroslav Doubrava (krejčí), Vladimír Klemens (doktor), Josef Steigl (hospodský), Jan S. Kolár (hospodský z Ouběnic), Ladislav Gzela (sladovnický), Věra Váchová (matka nemocného dítěte), Josef Příhoda (havíř), Václav Švec (havíř) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 10.06.1960 © Národní filmový archiv 
 
   Markýtce a Kubovi Dařbujánovým přinese vrána dvanácté dítě. Kuba je pilný havíř, ale výdělky jsou malé. Marně prosí Kuba bohatého tlustého sládka Pandrholu o trochu pivovarského mláta na kaši pro své hladové děti. Při hledání kmotra pro svou dcerku odmítl Kuba nejprve Pánaboha i čerta, protože je považuje oba za nespravedlivé vůči chudým lidem. Kmotrem se proto stane až muž s kosou - Smrťák, který měří všem stejně. Jako dárek ke křtu dostane Kuba schopnost léčit lidi. Kuba opouští havířskou práci a prohlásí se doktorem. Nejprve je pro smích, ale poté, co uzdraví ochrnutého Matěje, stane se vyhledávaným léčitelem. Od bohatých si dává Kuba dobře zaplatit, chudé naopak sám podporuje. Pak těžce onemocní Pandrhola. Kuba ho odmítne léčit, ale nakonec jsou splněny nesmyslné podmínky, které si žertem dal: na stromě jsou jitrnice a potokem teče pivo. Přes Smrťákův zákaz Kuba sládka vyléčí. Uzdravený Pandrhola dá Smrťáka zabednit v sudu. Přestanou umírat lidé i zvířata. Hloupý a mlsný sládek nemá na stole maso a Smrťáka proto ze sudu pustí. Jedním švihnutím kosou je Pandrhola vzápětí zbaven života. Kuba, kterému Smrťák odebral léčitelské schopnosti, se vrací k havířině.
   A stork brings Markýtka and Kuba Dařbuján their twelfth child. Kuba is a hard-working miner but money is very short. In vain Kuba asks the rich fat brewer Pandrhola to give him a little bit of the draff to make porridge for his hungry children. Looking for someone as godfather to his daughter, Kuba refuses both God and the Devil, because he considers them both unjust to people. So the man with a scythe - Death - becomes the godfather, because he applies the same standard to all alike. As a christening present, Kuba is given a healing ability. Kuba leaves his mining work and proclaims himself a doctor. At the beginning, he is laughed at, but after he heals the paralysed Matěj, he becomes a popular healer. He lets the rich pay him well and helps the poor. Then, Pandrhola falls very ill. Kuba refuses to heal him, but finally, the ridiculous conditions he had set as a joke are fulfilled: there are sausages on the trees and there is beer running instead of water in the brook. Despite Death's prohibition Kuba heals the brewer. The healed Pandrhola shuts Death into a barrel. People and animals stop dying. The witless and fastidious brewer has no meat on his table, and so he releases Death from the barrel. Pandrhola's life is taken with one single stroke of the scythe in return. Kuba, fr