Dalibor  (Dalibor)
R: Václav Krška V: Studio hraných filmů, 1956 Dr: Jarmil Burghauser VV: Antonín Bedřich N: opera Dalibor, Josef Wenzig: libreto opery Dalibor S: Václav KrškaJaroslav Beránek PR: Jaroslav Beránek AR: Vladimíra ČečetkováVladimír Hrubeš K: Ferdinand Pečenka DK: Josef Novotný Hu: Bedřich Smetana; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Dalibor Nahr: Orchestr Národního divadla, Sbor opery Národního divadla v Pra Dir: Zdeněk Chalabala Arch: Bohuslav Kulič Kost: Fernand VáchaVěnceslava Kulhavá Ma: Miloslav JanderaAnežka Kunová St: Jan Kohout Zv: Stanislav VondrašJosef Zavadil H: Václav Bednář (král Vladislav Jagellonský), Karel Fiala (Dalibor z Kozojed), Blachut Beno [dab] (zpěv Dalibora), Věra Heroldová (Milada), Šubrtová Milada [dab] (zpěv Milady), Přemysl Kočí (správce Budivoj), Asmus Rudolf [dab] (zpěv Budivoje), Josef Celerin (žalářník Beneš), Kroupa Zdeněk [dab] (zpěv žalářníka Beneše), Josef Roušar (Vítek), Žídek Ivo [dab] (zpěv Vítka), Jana Rybářová (Jitka, Daliborova schovanka), Domanínská Libuše [dab] (zpěv Jitka), Jaroslav Horáček (soudce), Otylie Beníšková (stařena Magdalena), Miloš Červinka (Zdeněk, Daliborův přítel), Zdeněk Váša (Adam Ploskovský z Drahonic), Luděk Munzar (panoš), Emerich Gabzdyl (tulák Jáchym) Chor: Emerich Gabzdyl Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 21.05.1956 © Národní filmový archiv 
 
   Konec 15. století. Rytíř Dalibor chce pomstít smrt svého přítele Zdeňka. Proto napadne hrad Ploskovice, zabije purkrabího a sídlo zapálí. Z hořícího hradu se zachrání purkrabího sestra Milada a ta obviní Dalibora u krále Vladislava II. ze zločinu. Král vyšle proti Daliborovi vojsko, rytíř je jat a postaven před soud. Dalibor se přesvědčivě hájí, jeho hrdinství i žal nad přítelovou smrtí dojme prostý lid i Miladu, která k němu zahoří láskou. Vedena novým citem, prosí krále o milost pro Dalibora, ale král odmítá. Daliborovi přátelé a jeho schovanka Jitka připravují tajně Daliborovo osvobození. Ke spiklencům přizve Jitka i Miladu. Ta v přestrojení přinese Daliborovi do věže housle a také prostředky k útěku. V krátkém setkání s rytířem pozná, že její láska je opětována. Útěk je však prozrazen. V nastalém boji je Milada zabita. Zoufalý Dalibor se vrhne proti nepřátelské přesile a umírá v přesvědčení, že se brzy setká s Miladou i Zdeňkem.
   End of the 15th century. Knight Dalibor wants to revenge the death of his friend Zdeněk. He attacks the Ploskovice castle, kills the burgrave and burns the castle. Burgrave's sister Milada escapes from the burning castle, and accuses Dalibor before King Wladislaw II of the crime. The King sends his army after Dalibor, the Knight is captured and brought before the court. Dalibor is defending himself with great conviction, his courage and sorrow for his dead friend touches the hearts of the common people, and Milada, who falls in love with him deeply. Driven by this new emotion, she pleads the King to forgive Dalibor, but the King refuses. Dalibor's friends and his foster-daughter Jitka are secretly preparing to free Dalibor. Jitka invites Milada to join the conspiracy. Milada, in disguise, brings Dalibor in his cell a violin and tools to help him escape. In a short meeting with the Knight, she realizes that her love is returned. But the escape is discovered. Milada is killed in the fight during the escape. In desperation, Dalibor fights the overwhelming enemy and dies in the deep belief that he will soon meet Milada and Zdeněk.