Daleká cesta  (Long Journey,The)
R: Alfréd Radok V: Československý státní film, 1949 Sk: Řezáč - Fábera - Šmída VV: Bohumil ŠmídaMiloš Mastník N: Erik Kolár S: Mojmír DrvotaErik KolárAlfréd Radok AR: Mojmír Drvota K: Josef Střecha DK: Václav PazderníkJaroslav Slanina AK: Jiří Tarantík Hu: Jiří Sternwald; archivní – Jiří Sternwald: píseň Rosalin Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík T: Jiří Sternwald Arch: Jan Pacák Výtv: František Tröster Kost: František MádlJan Kropáček Ma: Karel MarekJan Štětina St: Jiřina Lukešová Zv: Josef Vlček kom: Václav Voska H: Blanka Waleská (MUDr.Hana Kaufmannová), Otomar Krejča (MUDr.Antonín Bureš), Viktor Očásek (ing.Oskar Kaufmann, Hanin otec), Zdeňka Baldová (Hedvika Kaufmannová, Hanina matka), Eduard Kohout (profesor Reiter), J.O. Martin (švec Rudolf Bureš, Antonínův otec), Josef Chvalina (Pepa Bureš, Antonínův bratr), Anna Vaňková (židovská dozorkyně Margit), Jiří Plachý (Abrahamovič), Saša Rašilov (Mošeles), Jiří Spirit (Honzík Kaufmann, Hanin bratr), Deyl Rudolf ml. (dělník Jarda Noha, Antonínův koleg), Zdeněk Hodr (Zdeněk Klein, Hanin soused), Karel Jelínek (docent Brych), Jaroslav Seník (primář Beer), František Vnouček (MUDr.Fried), František Kreuzmann (domovník Šantrůček), Josef Toman (četník Krejčí), Soňa Schulzová (vězeňkyně Ellen), Eva Marie Kavanová (dívka u vrat v Terezíně), Marie Kautská (nahá dívka v Terezíně), Jan S. Kolár (gestapák), Miroslav Svoboda (klarinetista v židovském orchestru), Marta Májová (stará židovská žena), Alexandra Myšková (vězeňkyně s vakem), Zdenka Procházková (vězeňkyně v Terezíně), Otylie Beníšková (stará vězeňkyně myjící chodník), Marie Burešová (vězeňkyně na schodech), Antonín Jedlička (vězeň v Terezíně), Jan Fischer (mladý žid v transportu), Štěpán Bulejko (muž oznamující transport), Milka Balek-Brodská (stará židovská žena), Anna Jiroušková-Tomanová (vězeňkyně v Terezíně), Hermína Vojtová (stará židovská žena), Miloš Kopecký (vězeň stavějící plynovou komoru), Karel Effa (vězeň stavějící plynovou komoru), Oldřich Dědek (vězeň s loutnou), Ladislav Rychman (svlékající se vězeň), Emanuel Hříbal (muž před synagogou), Viola Zinková (vězeňkyně), Věra Koktová (vězeňkyně v Terezíně), Jaroslav Oliverius (Honzíkův kamarád), František Marek (gestapák Müller), Bohumil Bezouška (židovský mladík) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 00.01.1950 © Národní filmový archiv 
 
   Po odtržení Sudet se začínají i v Československu objevovat známky agrese proti Židům. Německá okupace a vznik protektorátu diskriminační sankce ještě drasticky rozšíří. Židé jsou omezeni ve všech svých občanských právech a navíc musí nosit na oděvu znamení svého židovství - žlutou hvězdu. Rodina Kaufmannových žije stejně jako ostatní v neustálém strachu. Jejich dcera, lékařka Hana, je propuštěna z pražské kliniky. V neradostných chvílích je jí jedinou útěchou láska MUDr. Antonína Bureše, za něhož se posléze provdá. Jednoho dne nastoupí Kaufmannovi cestu do terezínského ghetta. Hana může zatím zůstat, neboť žije ve smíšeném manželství. Její i Antonínův život je poznamenán úzkostí o blízké a strachem z dalších represí. Neúprosná nacistická mašinerie je nakonec rozdělí. Antonín je po smrti otce a bratra v koncentračním táboře zatčen a Hana musí do Terezína, odkud už její rodina v transportu odjela na východ, na smrt. Hana prožije v Terezíně kruté dny a týdny. Nakonec se však dočká osvobození a spolu s mužem, který také přežil, se vrací k novému životu.
   After the separation of the Sudetenland from Czechoslovakia, there are signs of agression towards the Jewish people beginning to appear in Czechoslovakia. The German occupation and the formation of the Protectorate of Bohemia and Moravia the drastic discriminatory sanctions deepen even further. Jews are deprived of all of their civil rights, and, moreover, forced to wear a sign of their Jewish origin on their clothes - the yellow star. The Kaufmann family, like other Jewish families, is living in permanent fear. Their daughter, Hana, who is a doctor, is fired from a Prague clinic. Her only comfort in the unhappy times is the love of doctor Antonín Bureš, whom she finally marries. One day, the Kaufmanns are taken to the Terezín ghetto. Hana can stay, as she is in a mixed marriage. Her and Antonín's life is marked by the anxiety for their dear ones and fear of further repression. The merciless Nazi machinery finally separates them. Antonín, after the death of his father and his brother in a concentration camp, is arrested, and Hana has to go to Terezín, from where her family had already been taken east, to meet their death. Hana lives through terrible days and weeks in Terezín. Finally she lives to see the freedom come, and together with her husband, who also survived, returns to a