Červená ještěrka  (Red Lizard,The)
R: František Sádek V: Československý státní film, 1948 Sk: Kolda Ladislav VV: Ladislav KoldaBohuslav Kubásek N: romaneto Ještěrka v červeném bludišti S: A.J. UrbanAlexandra Urbanová AR: Lubomír Kaválek K: Václav Hanuš AK: Stahl Rudolf ml.Felix Leibl Hu: Jan Evangelista Zelinka; archivní Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Jan Zázvorka Výtv: Karel Zeman Kost: Věra TatterováJan Kropáček Ma: Karel HolekKarel Vít St: Josef Dobřichovský Zv: Josef Vlček H: Jindřich Plachta (profesor přírodopisu Bláha), Vlasta Fabianová (herečka Erna di Garmo vl.jm.Eva Ga), Václav Voska (profesor Vojtěch), Oldřich Musil (ředitel divadelní společnosti Jiří), František Kreuzmann (okresní hejtman Gustav Bendl), Meda Valentová (Bendlova žena), Jaroslav Seník (velkostatkář Rousek), Blažena Slavíčková (Cilinka, Rouskova žena), Vojta Plachý-Tůma (ředitel gymnázia Koníček), Blažena Částková (Koníčkova žena), František Vnouček (hodinář Norbert Bolek), Jindra Hermanová (Maruška, Bolková žena), Zdeněk Šavrda (lékárník Karas), Felix le Breux (notář Špaček), Milada Smolíková (hospodyně Stehlíková), František Filipovský (listonoš Černý), Miloš Vavruška (oktaván Černý, syn listonoše), Alena Kreuzmannová (oktavánka Jarmila Hamrová), Ota Motyčka (vesničan Šantrůček), Marie Ježková (Šantrůčkova žena), Richard Záhorský (sluha), Karel Effa (číšník), Miloš Kopecký (vinárník), Oldřich Dědek (inspicient Filip), Dagmar Kmínková (herečka), František Marek (převozník), Inka Horáková (šatnářka), Hermína Vojtová (garderobiérka Marečková), Josef Steigl (vrátný), Jaroslav Štercl (průvodčí vlaku), Rudolf Myzet (výpravčí vlaku), Bohumír Vích (zpívající herec), Mirko Čech (herec), Eva Vavrušková (Bendlova dcera), Lída Borovcová (Bendlova dcera), Dagmar Drašarová (Rousková dcera), Alena Pospíšilová (Rousková dcera), Ilja Hylas (kulisák), Miroslav Grác (kulisák), Jan Evangelista Zelinka (pianista), Zdeňka Balounová (Suky), Josef Kotapiš (herec představující Mackie Messera), Antonín Šůra (oktaván), Josef Hlinomaz (herec), Emil Zarek (tenor), Antonín Jedlička (oktaván), Oleg Reif (oktaván Kokeš), Oldřich Lipský (herec), Karel Kastner (inspicient), Albína Wuršerová (šatnářka), Josef Kemr (jeden z trojice mladých herců), Jar. Valenta (student v první lavici) Spol: Myzet Rudolf /režijní spolupráce/Miroslav Hrachovec Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 11.02.1949 © Národní filmový archiv 
 
   Profesor gymnázia Bláha se v honbě za červenou ještěrkou zraní a v bezvědomí leží na samotě u Šantrůčků. Listonoš, který našel Bláhův plášť a klobouk ve vodě, oznámí ve městě, že se profesor utopil. Ctihodné měšťany však v té chvíli víc zajímá divadelní společnost s krásnou hostující herečkou Evou Gazdovou. Prosazují změnu repertoáru a podaří se jim přinutit ředitele, aby společnost místo vážného kusu sehrála bulvární operetku Červená ještěrka. Eva z kolegiality k řediteli vystoupí nejen v titulní roli, ale na jeho přání zkompromituje měšťanosty tak, že ti musí nakonec schválit původně plánované představení Žebrácké opery. Gymnázium pořádá za profesora Bláhu smuteční tryznu, na níž se k překvapení všech objeví uzdravený Bláha. Večer se celé město sejde v divadle. Úspěch Žebrácké opery je obrovský a mladý profesor Vojtěch odpouští Evě její hereckou účast v kýčovité Červené ještěrce.
   Grammar school teacher Bláha hurts himself in pursuit of a red lizard, and is lying unconscious in the lonely house of Šantrůček family. The postman, who found Bláha's coat and hat in the water, announces to everyone in town that the professor has drowned. But, the venerable citizens are at that moment more interested in the theatre group with the beautiful guest actress Eva Gazdová. They demand a change of repertoire and manage to persuade the theatre manager to have the group play the musical comedy The Red Lizard instead of an established play. Eva, out of comradely spirit for the manager, agrees not only to appear in the main role, but, at his request, discredits the townspeople so much that they agree to the earlier planned performance of The Beggar's Opera. The grammar school prepares a commemorative ceremony for teacher Bláha, and the teacher, already healed, appears in it to everyone's surprise. In the evening, the entire town gathers in the theatre. The success of The Beggar's Opera is enormous, and the young teacher Vojtěch forgives Eva for her acting in the kitschy musical comedy The Red Lizard.