Co řekne žena...  (What Will My Wife Say to This?)
R: Jaroslav Mach V: Filmové studio Barrandov/Zespoły autorów filmowych, 1958 Sk: Šmída - Kunc VV: Jiří PokornýStefan Adamek N: Václav Jelínek S: Václav JelínekJaroslav MachJan FethkeZdzisław Skowroński TS: Jaroslav Mach PR: Jerzy Passendorfer AR: František MatoušekLech LorentowiczEliška VojtováMarian ZiętkiewiczHalina Garus K: Bogusław Lambach DK: Stanisław LothMieczysław Verocsy AK: Wacław Dybowski Hu: Władysław Szpilman; archivní – Władysław Szpilmanpíseň Nahr: FISYO, Orchestr Karla Krautgartnera Dir: Jerzy GertKarel Krautgartner T: Ludwik Starski Arch: Anatol Radzinowicz Kost: Jadwiga PrzeradzkaJindřiška Hirschová Ma: Vladimír PetřinaRoman KęsikowskiJitka Poláčková St: Jiřina LukešováJadwiga Zajiček Zv: Dobroslav Šrámek Tr: Vladimír Dvořák Akom: Kazimierz Rudzki kom: Josef Bek H: Barbara Połomska (úřednice Irena Stępowska), Josef Bek (spisovatel Vladimír Tůma), Wieńczysław Gliński (Zbigniew, Irenin muž, lesní inžený), Hanka Bielicka (průvodkyně Elżbieta Rybińska), Jadwiga Chojnacka (Zofia Stępowská, Zbigniewova matka), Stanisław Jaworski (Tadeusz Stępowski, Zbigniewův otec), Jiřina Petrovická (úřednice Čedoku Lída, Tůmova žena), Wacław Jankowski (Rybiński, Ełżbietin manžel), Robert Vrchota (pilot Bohumil Gregor), František Filipovský (soused Pokorný), Adam Mularczyk (majitel motorové lodi), Bohuš Rendl (vedoucí Čedoku, Lídin šéf), Bronisław Darski (recepční v hotelu), Stanisław Milski (hostinský Pietrzykowski), Bohuš Hradil (ministr považovaný za Tůmu), Andrzej Kopiczyński (přítel z vinárny), Jarmila Beránková (sousedka), František Černý (vrátný na ministerstvu), Nelly Gaierová (dáma s psíkem), Stella Zázvorková (žena s melounem v Čedoku), Marie Ježková (žena v Čedoku), Miloš Nesvadba (Tůmův známý s obrazem), Leon Niemczyk (důstojník ve vlaku), Ignacy Machowski (Michalski), Vojta Novák (starý pán v Čedoku v klobouku), Věra Langrová (úřednice Procházková), Raoul Schránil (nervózní pán v Čedoku), Josef Steigl (cizí delegát v turbanu), Eugeniusz Szewczyk (chlapec), Zygmunt Chmielewski (tlustý pán ve vlaku), Jarema Stępowski (novinář), Marian Łącz (Florczak), Ewa Pachońska (dívka na pláži), Halina Pienkiewicz (dívka na pláži), Edward Radulski (čistič bot), Zdzisław Lubelski (starší pán s dudami), Ireneusz Kanicki (básník Sadowicz), Natalia Szymańska (Pietrzykowska), Elżbieta Wiktorek (snoubenka), Andrzej Kostenko (tanečník), Roman Polański (tanečník), Jerzy Passendorfer (malý pán), Witold Sobociński (muzikant), Wanda RybickaA. Młodnicki Spol: Juraj ČervíkBohumil Nový Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 26.09.1958 © Národní filmový archiv 
 
   Spisovatel Vladimír Tůma odjíždí na studijní pobyt do Polska. Na měsíc opouští manželku Lídu a loučí se s přáteli. Kamarád Bohumil ho varuje před polskými kráskami, Vladimír je však na letišti uvítán starší energickou průvodkyní Ełżbietou. Ta ho ale pro neshody s žárlivým manželem záhy opustí. Nahradí ji krásná, mladá a krátce provdaná Irena. Tůmu to těší, protože se mu Irena líbí. Její manžel jí na rozdíl od svých rodičů věří. Vladimír a Irena užívají krásné společné chvíle, ale nakonec si vždy vzpomenou na své milované partnery. Irenin tchán se vydá za dvojicí do Krakova, aby zjistil, zda je vše v pořádku. Ke své spokojenosti nachází Irenu samotnou v hotelu. Na jednom z výletů musí dvojice neplánovaně přespat ve společném pokoji. Přijíždí i Irenin muž, který nezastihl svoji ženu v krakovském hotelu. Najde ji samotnou spící ve chvíli, kdy se Tůma vrací z noční vycházky. Muži se neznají a Tůma si myslí, že je Irena ohrožena. Rozhodne se ji bránit. Vše se ale nakonec vysvětlí. Po návratu domů líčí Tůma svoje zážitky manželce, ale ona v jeho počestnost nevěří. Tůma se obrací k divákům, aby pravdivost vyprávění dosvědčili.
   Writer Vladimír Tůma is going on a study visit to Poland. He is being separated from his wife Lída for one month and says goodbye to his friends. His friend Bohumil warns him about the Polish beauties, but Vladimír is welcomed at the airport by an older energetic guide called Ełżbieta. Nevertheless, she leaves very soon because of the disagreements with her jealous husband. She is replaced by beautiful young Irena, who has only just recently got happily married. Tůma is quite pleased, because he likes Irena. Her husband, unlike his parents, he trusts her. Vladimír and Irena are having a wonderful time together, but they always remember their beloved partners just in time. Irena's father-in-law goes after them to Cracow, to see if everything is all right. He is pleased to find Irena alone in the hotel. On one of the trips, reluctantly, the two are forced to sleep in one room. Irena's husband, who didn't get to see Irena in the Cracow hotel, is coming as well. He finds her alone and sleeping, just when Tůma is returning from his evening walk. The men don't know each other and Tůma thinks that Irena is in danger. He decides to defend her. Nevertheless, the misunderstanding is cleared up at the end. On his return home, Tůma describes the episode to his wife, but she doesn't believe h