Cirkus bude!  (Show Is On,The)
R: Oldřich Lipský V: Studio uměleckého filmu, 1954 VV: Rudolf Fencl N: Ivan OsvaldVratislav BlažekOldřich Lipský S: Ivan Osvald AR: Anna KohoutováVlastimil Fiala K: Ferdinand Pečenka Hu: Jan RychlíkVlastimil Hála; archivní – Fryderyk Chopinpřevzatá, píseň Tak jako chleba se solí, píseň Když se ten Tálínskej rybník nahání Nahr: FISYO, Orchestr Karla Vlacha Dir: Milivoj UzelacKarel Vlach Zp: sbor Arch: Chrudoš Uher Výtv: Tichý František (malíř) Kost: Tichý František (malíř)Věnceslava Kulhavá Ma: Jiří Šimon St: Antonín Zelenka Zv: Emanuel Formánek NT: Tichý František (malíř) Op: Boris MilecRudolf CrhákRudolf Tichý H: Jaroslav Marvan (inspicient František Liška), František Filipovský (zástupce ředitele Richard Ostrý), Deyl Rudolf ml. (garderobiér Rudolfek, zvaný Dolfín), Irena Kačírková (pokladní Marie), Josef Kemr (krotitel Jarda Hájek), Lubomír Lipský (hudební klaun Bedra), Miloš Kopecký (hudební klaun Tonda), Rudolf Hrušínský (kulturní referent min.zeměd.Gustav), Bohuš Záhorský (divák Václav Maryška), Václav Trégl (divák Nacházel), Josef Hlinomaz (taxikář Josef), Karel Effa (taxikář Karel), František Černý (řezník Jarda Hálek), Ota Motyčka (kapelník venkovské dechovky), Fanda Mrázek (svatebčan Jindřich Kadečka), Blažena Slavíčková (svatebčanka), Eva Klepáčová (učitelka), Eman Fiala (dirigent cirkusového orchestru), Miloš Nesvadba (muž v masce Zorra), Karel Pavlík (divák z Olešné), Milka Balek-Brodská (domovnice s natáčkami), Jarmila Bechyňová (matka akrobata Jendy), Bedřich Veverka (svatebčan), Josef Beyvl (svatebčan a cirkusák Kyška), František Kreuzmann (svatebčan), Emil Bolek (svatebčan), Oldřich Dvorský (švihák), Josef Steigl (recepční v Centralu), Jiří Sovák (údržbář cirkusu), Ladislav Gzela (divák), Jaroslav Vojta (svatebčan Voráček), František Klika (muž na lochnesce), Mirko Čech (svatebčan), Meda Valentová (svatebčanka), Slávka Rosenbergová (svatebčanka), Eva Svobodová (domovnice), Věra Váchová (dívka v Lucerně), Miloslav Homola (ženich), Antonín Soukup (svatebčan), Josef Bartůněk (cirkusový zaměstnanec), Adys 5 (akrobatické tanečnice), Amiros 2 (přízemní akrobaté), Emy Anders (hadí žena), Arotty 2 (akrobaté), Bertini 5 (artisté na kolech), Bertis 2 (artisté na kolech), Bonello 5 (perská tyč a ikarské hry), Bremlov 4 (žongléři), Dočka a Rovano (pohyblivá hrazda), Gustoni 3 (komičtí akrobaté), Krištof Málek (drezér lvů), Lízner 3 (přízemní akrobaté), Olympos 2 (přízemní akrobaté), Orlandos 6 (akrobaté na trampolině), Piratos 4 (akrobaté na hrazdě), Poldis 2 (ikarské hry), Eda Rebernak (antipod), Staubert 2 (vysoká perš), Veras 4 (akrobatky na visuté hrazdě), Josef Wertheim (předvaděč koní), Zoras 6 (skokani na prknech) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 15.10.1954 © Národní filmový archiv 
 
   Na představení v cirkusu Slavia přijede několik autobusů se zemědělskými rekreanty. Mají však smůlu. Je pondělí, den, kdy zaměstnanci mají náhradní volno. Vedoucí rekreantů Bláha najde v opuštěném cirkusu jen inspicienta Lišku a pokladní Marii. Ve vzrušené diskusi Bláha Liškovi dokáže, že rekreanti mají již tři měsíce na tento den řádně objednané a zaplacené vstupenky. Bohužel mezitím došlo k přesunu náhradního volna z pátku na pondělí. Nikdo si však nevzpomněl, že jedno pondělní představení bylo už prodané. Po menší slovní potyčce s Bláhou se Liška rozhodne, že zemědělci budou mít své představení. Pošle Marii sehnat artisty na nejrůznější místa Prahy - do výcvikového střediska artistů, do bytů, do paláce Lucerna a dokonce i do hotelu Central, kde má jedna z artistek právě svatbu. Všichni pochopí situaci a nastoupí do manéže. Ke zdaru večera přispěje i věčně nespokojený garderobiér Rudolfek. Jen byrokratický úředník Ostrý, který se snažil zabránit představení, musí s posměchem opustit cirkus.
   A few busloads of holidaymakers from the agricultural cooperative on a day trip arrive to see the show at the Slavia Circus. But, they have bad luck. It is Monday, the day on which the employees have their extra day off. The only person, Bláha, the leader of the group finds in the empty circus is the stage manager Liška and the box-office girl Maria. In a heated discussion, Bláha proves to Liška that the holidaymakers have reserved and paid their tickets for that night three months ago. Unfortunately, in the meantime, the extra day off was moved from Friday to Monday. Nobody remembered that one Monday performance was already booked. After a shorter argument with Bláha, Liška decides that the holidaymakers will have their show. He sends Maria to get the circus artists from all the different places around Prague - from the artists' exercising arena, from their flats, from the Lucerna Palace, and even from the Central Hotel, where one of the female artists is just getting married. They all understand the situation and show up in the circus ring. The success of the evening is even assisted by the always complaining wardrobe man Rudolfek. Only the bureaucratic manager Ostrý, who is trying to halt the performance, is booed out of the circus.