Cesta domů  (Journey Home)
R: Jan Schmidt V: Studio FAMU, 1960 VV: Černý Jan (výroba)Jana KresslováJan Kratochvíl N: Zdeněk Fořt K: Ivan Rybák Ma: Karel Holek Zv: Oldřich Tichý H: Jan Skopeček (záškodník), Arnošt Faltýnek (Kraslička, starý soused), Jiří Smutný (Hujer), Vladimír Goldmann (voják Pepík, Hujerův syn) Spol: Vávra Otakar /režie/ (pedagogické vedení), Zeman Bořivoj /vedoucí cvičení/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Dobřichovský Josef /střih/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Vesničan Hujer ukrývá na půdě svého domu cizího muže. Upozorní ho, že se domů vrátí syn na dovolenou z vojny. Starý soused hledá na půdě Hujerova domu pytle. Zahlédne schovaného muže a ten ho začne ohrožovat pistolí. Zanedlouho přijde na půdu Hujer a jediným pohledem zjistí situaci: na zemi leží omdlelý soused a návštěvník drží v ruce pistoli. S hrůzou si vesničan uvědomí, komu pomáhal. Dojde mu také, že kdyby přišel na půdu jeho syn - mladý člověk a voják - šarvátka by mohla skončit tragicky. Vyzve muže, aby okamžitě odešel, protože jde jeho přítomnost ohlásit úřadům.
   Villager Hujer is hiding a stranger in his loft. He warned the man that his son would be coming back home on leave from the army. The old neighbour is looking for sacks in Hujer's loft. He catches a glimpse of the hiding man, who starts threatening him with a pistol. Shortly after, Hujer comes to the loft and with a single look finds out what has happened: his neighbour is lying on the floor, unconscious, and the visitor is holding a gun in his hand. He realizes in horror who he was helping. He also understands that if his son - a young man, and also a soldier - had come to the loft, the fight could have ended tragically. He orders the man to leave immediately, becouse he is going to report his presence to the authorities.