Byl jednou jeden král...  (Once Upon a Time, There Was a King)
R: Bořivoj Zeman V: Studio uměleckého filmu, 1954 VV: Jaroslav Jílovec N: pohádka Sůl nad zlato; Jiří BrdečkaOldřich KautskýJan WerichBořivoj Zeman S: Jiří BrdečkaJan WerichBořivoj Zeman AR: Jiří JungwirthPavel KoptaKvěta Ondráková K: Jan Roth AK: Josef PecharJiří Štaud Hu: Václav Trojan; archivní – Václav Trojan: píseň Jménem pana krále, Václav Trojan: píseň Rybářova píseň, píseň Nech přeludů, jež v oblacích tě mámí Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac T: Jaroslav Seifert Zp: Vlasta BurianVladimír RážFrantišek Černý Arch: Jan Zázvorka Výtv: Jiří Trnka Kost: Bohumil Sochor Ma: Gustav Hrdlička St: Josef Dobřichovský Zv: Milan R. Novotný Tr: Vladimír Novotný Op: Port Jan PhDr. kom: Seifert Jaroslav (verše) H: Jan Werich (král Já I.), Vlasta Burian (rádce Atakdále), Irena Kačírková (princezna Drahomíra), Stella Májová (princezna Zpěvanka), Milena Dvorská (princezna Maruška), František Černý (kuchař), Lubomír Lipský (princ chrabrý, syn Děloslava VIII.), Miloš Kopecký (princ chytrý), Miroslav Horníček (princ krásný, syn Alabastra XVI.), Terezie Brzková (stařenka kořenářka), Zdeněk Dítě (zahradník), Josef Pehr (dudák), Vladimír Ráž (rybář), Marie Glázrová (vdova Kubátová, podruhyně), Fanda Mrázek (celník Martínek), František Hanus (pláteník), Gustav Hrdlička (sklenkář), Eman Fiala (krejčí), Bohuš Hradil (dvořan), Marcela Sedláčková (dvorní dáma), Eva Klepáčová (žena v podhradí), Josef Bartůněk (muž v podhradí), Ladislav Gzela (hrnčíř v podhradí), Vladimír Klemens (dirigent), Slávka Rosenbergová (žena v podhradí), Josef Bělský (dvořan), Jiří Novotný (kuchtík), Karel Hovorka (dvořan), Vladimír Jedenáctík (dvořan), Karla Svobodová (holčička), Irena Bernátová (dvorní dáma), Jiří ValentaJiřina LukešováZdeněk KřížEva Hepnerová Chor: Marie Anna Tymichová Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 11.02.1955 © Národní filmový archiv 
 
   Byl jednou jeden král a ten se jmenoval Já I. Měl tři dcery: Drahomíru, která milovala zlato a šperky, Zpěvanku, která ráda zpívala, a Marušku, která se starala o královskou domácnost. Král chtěl odevzdat vládu té dceři, která ho má nejraději. Drahomíra jej měla ráda jako zlato, Zpěvanka jako zlato v hrdle a nejmladší Maruška jako sůl. Král se na Marušku za odpověď rozhněval a vyhnal ji ze zámku. Rozkázal také zničit všechnu sůl v království. Jeho rozkazu se vzepřela jedině chytrá vdova Kubátová. Po čase král zjistil, že se bez soli žít nedá a také se mu stýskalo po Marušce. Když uznal svou chybu, našel Marušku u babky kořenářky. Usmířili se a Maruška přinesla slánku, z níž soli neubývalo. Ze zámku mezitím odešli princové, kteří před časem přijeli na námluvy. Shledali, že je princezny nechtějí, protože si našly pravé ženichy - zahradníka, dudáka a rybáře. Společná svatba byla veliká a i král přišel na to, že mu bude lépe ve dvou, a vzal si vdovu Kubátovou.
   Once upon a time there was a King and his name was Me I. He had three daughters: Drahomíra, who loved gold and jewels, Zpěvanka, who loved to sing, and Maruška, who looked after the Royal Household. The King wanted to hand over his Kingdom to the daughter who loved him most. Drahomíra loved him as dearly as gold, Zpěvanka as much as a golden voice, and the youngest Maruška as much as salt. The King got very angry with Maruška for giving him such an answer, and expelled her from the castle. He ordered all the salt in his Kingdom to be destroyed as well. Only the smart widow Kubátová defied his orders. After a while, the King realized that it wasn't possible to live without salt, and he also missed Maruška. When he admitted his mistake, he found Maruška at the old herbwoman's place. They reconciled and Maruška brought him the salt shaker in which the salt never ran low. In the meanwhile, the Princes who came to court the King's daughters, left the castle. They realized that the Princesses didn't want them, because they had just found their real husbands - a gardener, a piper and a fisherman. The common weddings were magnificent. The King also realized that he would be happier with a wife and married widow Kubátová.