Buďme připraveni  (Let's Be Prepared)
R: Jiří Papoušek V: KF Praha/SDZF/Svazarm, 1955 VV: J. Ecksteinová S: Jiří Papoušek K: Oldřich Payer St: Vlasta Styblíková Zv: Josef Franěk kom: Otakar Brousek H: Bohumil Švarc (instruktor CO Kocourek), Ludmila Píchová (Vejvodová), Jaroslav Drbohlav (starší syn Vejvodové), Hanuš Bor (mladší syn Vejvodové), Anna Malinovská (slečna Eva), Petr Haničinec (Honza, Evin přítel), Emil Kavan (Vytrval), Felix le Breux (úředník Makovec), Čestmír Studna (kamarád kluků Vejvodových), J. Mothejzlík Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Mladý instruktor Civilní obrany Kocourek vidí, že se posluchači jeho přednášky nudí. Oživí proto svůj výklad vyprávěním různých příhod, do kterých dosazuje účastníky školení. Slečna Eva jede na výlet s přítelem Honzou. Protože ho chce vyfotografovat zvlášť zajímavě, vyžene mladíka na skálu. Ten uklouzne a při pádu si zlomí ruku. Posluchačka Eva se přizná, že neví, co by v takové situaci dělala. Úředník Makovec při práci kouří a do koše plného papíru hází bezstarostně zápalky. Se vzniklým požárem si také neví rady. Mamince Vejvodové, která je na přednášce se dvěma synky, popisuje Kocourek historku, kdy si malí kluci hrají s hořlavým filmem a nebezpečně tak ohrozí své zdraví. Pan Vytrval se doma pokouší laicky opravit kapající vodovodní kohoutek a málem způsobí potopu. Teď už posluchači chápou význam zřizování hlídek Civilní obrany, které jsou potřebné nejen v době likvidování následků války. Všichni se nadšeně zapojí do činnosti této organizace.
   The young civil defence instructor Kocourek can see that the students are being bored by his lecture. To change this, he animates his lecture with stories about various adventures, in which he involves the participants of the course. Young Eva is going to a picnic with her boyfriend Honza. Because she wants to get an especially interesting photo, she makes him climb onto a rock. He slips and falls, breaking his arm. The student, Eva, admits that she doesn't know what she would do in such situation. The office-clerk Makovec is smoking at work, casually throwing the matches into a bin full of paper. He also doesn't have any idea what he would do with the fire that would break out because of that. To mother Vejvodová, who is taking the course together with her two sons, Kocourek describes the story in which the young boys play with inflammable film, putting their health in danger. Mr Vytrval is incompetently trying to fix a running water tap and almost causes a flood. Now the participants understand the importance of installing the civil defence patrols, needed not only in the times of clearing up the effects of war. They all enthusiastically join the activities of this organization.