Bílá tma  (White Darkness)
R: František Čáp V: Československý státní film, 1948 Sk: Vávra - Feix VV: Josef Beran N: Děti této země; Miloslav FáberaLeopold Lahola S: František ČápLeopold Lahola AR: Ján Jamnický K: Václav Huňka AK: Jaroslav KnížeJiří Šafář Hu: Jiří Srnka; archivní Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Karel Škvor Kost: Růžena KrálováVěnceslava Kulhavá Ma: Václav KamarádVáclav Volk St: Jan Kohout Zv: František Šindelář Op: Mareš Jan mjr.Hudec Ján mjr. H: Július Pántik (nedostudovaný lékař Pavel Kafka), Mária Prechovská (ošetřovatelka v lazaretu Katka), Boris Andrejev (sovětský partyzán Dugin), Nataša Tanská (ošetřovatelka Rozka Kafková), Jozef Budský (Laco Pánek), L.H. Struna (Jan Holeša), Oľga Sýkorová (Hana Holešová), Július Bártfay (Jano, syn Holešových), Dana Medřická (Helena), Viliam Záborský (pedant), Štefan Figura (dobrák), František Dibarbora (stratég), Karol L. Zachar (čtenář), Jozef Kováč (jedlík), Ladislav Chudík (věřící), Martin Ťapák (Nikolaj Grigorjevič Nazarov), Deyl Rudolf ml. (Karel Zika), Vladimír Salač (Jirka), Durdík Vladimír st. (major Mráz, velitel partyz.brig.Št), Jozef Šándor (spojka brigády Adam Hloško), František Kovářík (pilař), Radovan Lukavský (německý velitel), Zdeněk Hodr (německý voják), Gustáv Valach (partyzán Demo), Branislav Koreň (partyzán), Ľudovít Ozábal (partyzán), Juraj Paška (raněný), Juraj Šebok (nosič), M. Paška Spol: Vojenská posádka z PopraduVojenská posádka z Vyšných Hágobyvatelé ŠtrbyMiroslav Pelc Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 27.08.1948 © Národní filmový archiv 
 
   Blíží se konec druhé světové války. Do slovenských hor ustupuje partyzánská brigáda. Její postup zdržuje několik těžce raněných. Velitel brigády proto rozhodne, aby raněné uložili v lesní zemljance, kde s nimi zůstane lékař, dvě ošetřovatelky a dva partyzáni. Slíbí, že se pro ně později vrátí. V zemljance brzy dojdou potraviny, a proto se oba partyzáni rozhodnou sestoupit do vesnice, kde žijí jejich rodiny. Do vesnice se dostane jen jeden z nich. Vezme potraviny a s mladičkým synem se vydá do hor. Na cestě jsou zaskočeni německými vojáky, utéci se podaří jen chlapci. Ten však nemá sílu vylézt strmým srázem k zemljance a spadne dolů. Pod skálou ho najde sovětský partyzán a za cenu ztráty potravin ho vyvleče nahoru do zemljanky. Ranění trpí krutým hladem, proto lékař odejde pro pomoc. Po jeho odchodu je zemljanka obklíčena Němci. Tehdy se ranění partyzáni i obě ženy vzchopí k odporu. Do jejich zoufalého boje náhle zasáhne útok Rudé armády a všichni jsou zachráněni.
   The end of the Second World War is approaching. A partisan brigade is retreating to the Slovak mountains. Their movement is slowed down by a few, who are seriously wounded. Brigade's commander therefore decides to lay off the wounded in a forest underground shelter, where a doctor, two nurses and two partisans stay with them. They promise to return for them later. In the shelter food runs out soon, and so both partisans decide to go down to the village where their families live. Only one of them gets to the village. He takes the food, and with his young son heads up back to the mountains. On their way they are confronted by German soldiers, and only the boy manages to escape. But he is not strong enough to climb the steep slope to the shelter and falls down. Under the rock he is found by a Soviet partisan, and even though it means abandoning the food, he drags him up to the shelter. The wounded are suffering from severe hunger, and so the doctor goes to get some help. After his departure the shelter is surrounded by Germans. At this moment the wounded and two women find strength to resist. Their desperate fight is suddenly aided by an attack of the Red Army and everybody is saved.