Až se vrátíš...  (When You Return)
R: Václav Krška V: Československý státní film, 1947 Sk: Vávra - Feix VV: Karel ŠilhánekFrantišek Růžička N: Ema Řezáčová S: Václav KrškaVáclav Řezáč K: Josef Střecha AK: Václav PazderníkJiří Tarantík Hu: Eman Fiala; archivní – Eman Fiala: píseň Tebe chci pouze, žádnou jinou, Eman Fiala: píseň Mám srdce vyprahlé, píseň Zdálo se mi, má panenko, píseň Nepůjdeme domů, až ráno Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík T: K.M. Walló Zp: Václav IrmanovLjuba Hermanovásbor mužský Arch: Karel Škvor Kost: Fernand Vácha Ma: Václav VolkMarie Dušková St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš H: Otylie Beníšková (Monika Šachová), Václav Voska (Vladimír, syn Šachové), Jarmila Bechyňová (Julie Drábková), Ljuba Hermanová (tanečnice Bobina, zvaná Bobi-Lala), Eman Fiala (David Kníže, alias Franta Dědič), Jaromír Spal (hodinář Ruda Krejník), Jiřina Stránská (Marie, Krejníkova žena), Eduard Dubský (policejní inspektor Antonín Kaška), Libuše Zemková (švadlena Anežka), Rudolf Walter (cestovatel Jindřich Štěpán), Ota Motyčka (inkasista Jan Drábek, Juliin manže), Saša Danešová (dívka v domě), Božena Helclová (Marcela), Karel Houska (exekutor), Jana Romanová (Růžena Marešová), Veselá Dagmar (2) (Ema), Hermína Vojtová (Valentová), Felix le Breux (podnikatel Brychta), František Holar (komisař), Emilie Hráská (panská u Bobiny), Antonín Jedlička (hoch na pavlači a v hospodě), Jan S. Kolár (muž v automatu), Josef Kotapiš (šofér), Viktor Očásek (hostinský), Jindřich Pavlišta (Lojzík Mareš), Zvonimir Rogoz (úředník, rozhodující o zbourání do), Antonín Soukup (muž v hospodě), Josef Vinklář (hoch v domě na motocyklu), Ivo Gübel (promítač), Milka Balek-Brodská (žena vystupující z vlaku), Marta Májová (žena v baru), Boris Milec (muž v baru), Václav Irmanov (zpěvák), Nita Romanečová (žena v hospodě), Zdeněk Šavrda (domovník), Vladimír Hlavatý (inkasista Karel Šlejhar), Miloš Kopecký (soused v domě), Stanislav Fišer (kluk u auta), Táňa Lepičová Chor: Boris Milec Tan: H. MimrováS. TatouškováViktor MalcevJaroslav Švec Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 23.01.1948 © Národní filmový archiv 
 
   Ponurý pavlačový činžák na předměstí je přeplněn lidmi, nespokojenými se svým údělem. Symbolem lepšího života je pro ně ošumělá kabela staré Šachové, o níž se domnívají, že v ní má zamlklá sousedka hromadu peněz. Představa, že by se zbavili svých problémů, kdyby získali peníze Šachové, přivede k pokusům o krádež zadluženého cestovatele, chudého hodináře a kancelářského sluhu, který dokonce Šachovou málem zavraždí. Jedné noci se vrací domů syn Šachové Vladimír. Utekl z vězení, kam byl odsouzen pro krádež spáchanou kvůli lehkomyslné barové tanečnici. Zaklepe na matčiny dveře, ale musí se ihned skrýt před jedním z nájemníků - bláznivým Knížetem. Rozradostněná matka spěchá otevřít, místo syna však spatří Knížete. Z leknutí, zděšení i zklamání jí pukne srdce. Nad jejím mrtvým tělem se Vladimír vydá policii a zahanbení nájemníci vidí, že v kabele byly jen drobné rodinné památky a něco málo peněz.
   Gloomy gallery tenement house in the suburbs is crowded with people, discontent with their fate. Symbol of better life is for them a worn-out bag of old lady Šachová, and they think their uncommunicative neighbour has locked loads of money inside it. The idea that they might pay off their debts even drives an indebted traveller, poor watchmaker and an office servant to a murder attempt. One night Šachová's son Vladimír arrives home. He has escaped from prison, where he was serving sentence for a theft committed because of a careless bar dancer. He knocks on his mother's door, but immediately afterwards he has to hide from one tenant - the mad Kníže. Full of happiness, mother hurries to open the door, but instead of son she encounters the Kníže. Shocked, frightened and disappointed, she suffers a heart attack. Standing above her dead body, Vladimír gives himself up to the police, and ashamed tenants realize that the bag contained only family items and a small amount of money.