Alena  (Alena)
R: Miroslav Cikán V: Československá výroba dlouhých filmů, 1947 Sk: Reimann Zdeněk M. VV: Václav Dražil N: povídka Alena z knihy Karlštejnské vigilie; Jan Wenig S: J.Z. NovákVladimír Tůma K: Ferdinand Pečenka AK: Bohumil Kolátor Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Štěpán Kopecký Kost: J.M. Gottlieb Ma: Josef Kobík St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Vladimír Řepa (platnéř Tomáš), Miluše Zoubková (Alena, Tomášova žena), Vítězslav Vejražka (ďábel alias Ondřej z Týnce), Terezie Brzková (chůva a kuchařka Háta), Vladimír Hlavatý (zlatník Mikuláš), Jana Romanová (Markéta, Mikulášova žena), Rudolf Hrušínský (tovaryš Matěj), Vladimír Leraus (pán města), Bedřich Vrbský (radní Martin), Deyl Rudolf ml. (otec Hilarius), Felix le Breux (komoří), Lola Skrbková (žebračka), Vladimír Ráž (student), Miloš Nesvadba (syn radního), Josef Maršálek (páže), Oleg Reif (učedník Jirka), Libor Baptista (učedník Bertík), Jindřich Fiala (mrzák žebrák), Svoboda Karel (herec) (ranhojič), Jaroslav Zrotal (řezník Jašek), Irena Kačírková (dívka v okně), Josef Pehr (čert), Bohuslav Kupšovský (slepý žebrák), Václav Švec (šenkýř), Marie Blažková (žena u řezníka), Bohumír Brunclík (zbrojnoš), Karel Hynek (student), Josef Kemr (mladík na ulici), Jaroslav Orlický (sluha na zámku) Spol: Jiří Lehovec Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 08.08.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Platnéřský mistr Tomáš má mladou ženu Alenu, na kterou velmi žárlí. Jednoho dne Alenu spatří pán města a rozhodne se, že ji získá pro sebe. Aby měl volnou ruku k milostným pletkám, pošle mistra Tomáše na zkušenou do Flander. Žárlivý manžel si neví rady jak zajistit počestnost půvabné manželky po dobu své nepřítomnosti a nakonec přijme pomoc čerta, kterému za odměnu upíše duši. Čert v podobě mistra Ondřeje pracuje v Tomášově dílně a pilně hlídá Alenu před různými nápadníky a před pánem města. Nakonec se však do Aleny zamiluje sám a stane se jejím milencem. Za svou lásku je potrestán ztrátou nadpřirozených schopností, a proto Alenu přestane zajímat. A když se po třech měsících Tomáš vrátí, Alena přísahá, že dala čertovi tělo a duši jen proto, aby zachránila vlastního muže. Tímto přiznáním osvobodí Tomáše od smlouvy s ďáblem, ale zároveň se sama odsoudí do pekla. Ďábel získal její duši náhradou za Tomášovu a může se vrátit mezi pekelníky. Po paní Aleně zůstala jen černá díra ve stropě.
   Master armourer Tomáš has young wife Alena, of whom he is very jealous. One day the ruler of town sees Alena and decides to win her over for himself. To get a free hand for his love affairs, he sends Master Tomáš to acquire more skills in Flanders. Jealous husband does not know how to secure fidelity of his beautiful wife while he is away, and finally accepts aid of the devil, to whom he signs his soul as a reward. Devil in the disguise of Master Ondřej works in Tomáš's workshop and protects Alena against various courtiers and the ruler of town. But finally he falls in love with Alena himself and becomes her lover. For his love he is punished by losing his supernatural powers, and so does not attract Alena any more. And when after three months Tomáš returns back, Alena swears she gave her body and soul to the devil only to save her own husband. By this confession she frees Tomáš from the deal with devil, but at the same time condemns herself to hell. Devil gained her soul as a replacement for that of Tomáš, and can return back to his fellow fiends. All that is left of lady Alena is just a black hole in the ceiling.