Advent  (Advent)
R: Vladimír Vlček V: Studio hraných filmů, 1956 VV: Jaroslav Řeřicha N: román Advent S: Vladimír Vlček PR: Jiří Mikeťuk AR: Zdena PavlátováJordan Balurov K: Jaroslav Tuzar DK: Jan Novák AK: Adolf Hejzlar Hu: Ludvík Podéšť; archivní – píseň Hodina, hodina, hodina druhá, píseň Už se Morava zatočila Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Valašský soubor KyčeraValašský sbor ženský Arch: Miroslav Hrachovec Kost: Schneiderka Alois prof.Růžena Adamcová Ma: Rudolf HammerJan Štětina St: Jiřina Lukešová Zv: Emanuel Formánek Op: Alois SchneiderkaArnošt Kubeša H: Gustav Hilmar (sedlák Jura Podešva), Nina Jiránková (Františka Plesníková, pozd.Podešvo), Marie Vášová (děvečka Rozína), Vojtěch Rosenberg (Metúdek, Františčin syn), Otto Lackovič (dřevorubec Jan Gavrlík), Zdeňka Baldová (kořenářka Maryna), Jarmila Kurandová (Plesnička, Metúdkova babička), Jaroslav Vojta (nadlesní), Milada Smolíková (manželka nadlesního), Eva Klepáčová (Stázka), Alois Cepek (strýc Kysučan), Hynek Němec (strýc Dracula), Stanislav Fišer (chasník), Jiří Němeček (sklenář Ondra), Bohumil Křížek (chasník), Miloš Willig (chasník), Josef LažaZdeněk BulavaVladimír StárekJosef ŠťastnýVojtěch HyžákFrantišek Pavelka Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 11.01.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Františka, žena sedláka Podešvy, hledá v zimní noci marně malého synka Metúdka. Její obhroublý a mnohem starší manžel jí odmítne pomoci. Zoufalá mladá žena vzpomíná na to, co předcházelo. Před osmi lety byla zamilovaná do dřevorubce Jana. Dříve než došlo ke svatbě, Jan v lese při práci zahynul. Hezká, ale chudá Františka se stala svobodnou matkou. Bohatému vdovci Podešvovi se moc líbila a tak ve snaze zabezpečit synkovi budoucnost nakonec Františka podlehla jeho námluvám a provdala se na jeho grunt. Sedlákovo chování se brzy zhoršilo. Zahořklá děvečka Rozína ji a Metúdka nenáviděla. Podešva ji přes Františčiny prosby odmítl propustit, protože by jí musel vyplatit mzdu za jedenáct let. Františka do úmoru dřela, ale soužití na statku bylo stále horší. Metúdek utíkal často do vesnice k babičce. Františka muže nesnášela od té doby, co ho před časem přistihla na seně s Rozínou. Mladá žena se probírá ze vzpomínek a znovu hledá synka. Nachází ho plačícího v seníku. S dítětem v náručí statek nadobro opouští. V seníku zůstává Podešva a Rozína. Seno, na které upadla lucerna, začíná hořet a těžká vrata přibouchne poryv větru. V hořící budově sedlák s děvečkou zahynou.
   Františka, wife of farmer Podešva, searches in vain for her little son Metúdek on a winter night. Her rough and much older husband refuses to help her. Desperate young woman recalls the preceding events. Eight years ago she was in love with a forest worker Jan. Before the planned wedding took place Jan died while working in the forest. Pretty but poor Františka became a single mother. Rich widower Podešva fancied her, and to secure a future for her son, she finally gave in to his courting and married to his farm. Farmer's behaviour soon worsened. Embittered maid Rozína hated her and Metúdek. Nevertheless, despite Františka's requests Podešva refused to sack her, because he would have to pay her owed salaries for eleven years. Františka worked very hard, but the relationships at the farm were steadily worsening. Metúdek often ran away to his granny in the village. Františka could not stand her husband ever since she caught him with Rozína in the hay. Young woman awakens from her memories and searches for her son again. She finds him crying in the barn. Embracing her child, she leaves the farm for good. Podešva and Rozína remain in the barn. The hay catches fire from the overthrown lantern and a wind blow slams the heavy door shut. Farmer and maid die in the burning building.