Aby nebyli sami  (They Should Not Be Left Alone)
R: Dimitrij Plichta V: KF Praha/SPVNF/Státní úřad sociálního zabezpečení, 1958 VV: Oldřich Pavlíček N: Dimitrij Plichta S: Dimitrij Plichta PR: Marta Klikarová K: Pavel Hrdlička AK: Bedřich Roger Hu: František Belfín; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Čermák Jaroslav arch. St: Ludvík Pavlíček Zv: Milan R. NovotnýLadislav HausdorfBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Bohumil ErbenJan Zejda kom: Jiří Šrámek H: Otto Čermák (František Tříska), Alois Dvorský (Lojzík Očko/třídní profesor na tab), Nina Popelíková (Lilinka Loukotová), Libor Fára (tajemník), Blanka VikusováBohumil AismanMarie KrásnáNora KrčmářováJan LiškaV. BakalářováJ. Schneider Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Ovdovělému důchodci Třískovi zemřela dcera a starý pán zůstal v pavlačovém bytě na Malé Straně sám. Tíživý pocit osamění řeší pokusem o sebevraždu. V době, kdy je v nemocnici, mu v bytě uklidí soucitná holčička ze sousedství. Ta také podle adres na stole sezve bývalé Třískovy spolužáky z gymnázia. Jednoho z abiturientů zastupuje na schůzce přítel, bývalý cirkusák Lojzík Očko. Ten je přes svůj věk velmi čilý a podnikavý. Dobře si všiml Třískova hlubokého smutku a rozhodne se o něj postarat. Pan Tříska však byt, kde mu vše připomínalo bývalou rodinu, vyměnil a odstěhoval se do jiné čtvrti. Tam je mu ještě hůř a pomalu chátrá. Lojzík se však nevzdává a v doprovodu mladé ženy ze sociálního úřadu pana Třísku najde. Zavede ho do klubu důchodců a smutného pána znovu rozveselí. Pro staré lidi je totiž nejdůležitější, aby nezůstali sami.
   Daughter of the widowed pensioner Tříska has died, and the old man remains alone in a residential house flat in Prague's Lesser Town. Feeling lonesome, he attempts suicide. When in hospital, a compassionate girl from neighbourhood cleans up his flat. Using addresses found on the table, she also invites his classmates who studied with him at grammar school. At the reunion one of them is represented by a friend, a former circus artiste Lojzík Očko. Despite his age he is still quite agile and full of ideas. He has noticed Tříska's deep sorrow and decides to look after him. Nevertheless, Mr Tříska has exchanged the flat, where everything reminded him of his family, and moved to another district. There he feels even worse, and his health slowly deteriorates. Lojzík is not willing to give up, and accompanied by a young woman from the social security office he manages to find Mr Tříska. He takes him to a pensioners' club and cheers up the sad man. After all the most important thing for old people is that they should not be left alone.