Žíznivé mládí  (Thirsty Youth)
R: Miroslav J. Krňanský V: Nationalfilm, 1943 Dr: Josef Hlaváč VV: Otakar SedláčekKarel Feix N: Karel Nový S: Miroslav J. KrňanskýJosef NeubergJosef Hlaváč AR: Ivo Novák K: Julius Vegricht AK: Jan Novák Hu: Jan Kapr; archivní – píseň Jaké je to hezké, dva kováři v městě, píseň Sivá holuběnko, píseň Teče voda proti vodě, píseň Srdíčko mě bolí, churaví Zp: Ladislav BoháčMarie VášováJosef Grusssbor dětský Arch: Ferdinand Fiala Ma: Václav KamarádVáclav VolkKarel Marek St: Marie Bourová Zv: Emil Poledník Op: Adolf Wenig H: Ladislav Boháč (chalupník Josef Marek), Helena Bušová (Anežka, Markova žena), Vladimír Salač (kovářský učeň Jaroslav, syn Markov), Vladimír Leraus (statkář Navrátil, Jaroslavův pravý), Marie Rosůlková (Marie, Navrátilova žena), Jindřich Plachta (převozník Václav Král), Stanislava Strobachová (Ludmila, Králova bývalá žena), Stella Májová (Liduška, dcera Králových), Josef Gruss (tulák František Doubek), Jaroslav Marvan (četnický strážmistr Hora), Eman Fiala (hajný František Mařinec), František Filipovský (učitel Kolátor), Marie Vášová (šenkýřka Marie Novotná), Vladimír Řepa (lékař), J. Nožička (velebný pán), Jan W. Speerger (četnický strážmistr), Emanuel Hříbal (listonoš), Antonín Jirsa (kovář Josef Jíra), Josef Steigl (šafář), Drahomíra Hůrková (ošetřovatelka), pes Rek (pes Cikán) Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 15.10.1943 © Národní filmový archiv 
 
   Žena chalupníka Marka má nemanželského syna Jarku se statkářem Navrátilem, který se o chlapce nezajímá. Marek své ženě její prohřešek vyčítá i po letech, vyhýbá se práci a propíjí peníze. Jarka je hodný chlapec a své matce je velkou oporou. Má rád Lidušku, která žije sama se svým otcem, převozníkem Králem. Její matka je již dávno opustila. Marek se přátelí s tulákem Doubkem, který přicházívá do vesnice každé léto na sezonní zemědělské práce. Liduška se Doubkovi líbí a ani romantické dospívající děvče není k němu lhostejné. Jarka na Doubka žárlí a kvůli němu se s Liduškou pohádá. Z Prahy přijede Králová. Znovu však zjistí, že není schopna žít na venkově a odjíždí, aniž se setká se svou dcerou. Marek potřebuje peníze pro svou milenku, šenkýřku Marii, a vyloupí spolu s Doubkem Navrátilovu pokladnu. Po krádeži je Doubek brzy zatčen a Marek se na útěku před policií utopí. Navrátil, jehož manželství zůstalo bezdětné, by rád odčinil svou dlouholetou lhostejnost k synovi a nabízí Markové a Jarkovi peníze. Oba je však hrdě odmítnou. Liduška se smíří s Jarkou.
   The wife of cottager Marek has an illegitimate son, Jaroslav, with landowner Navrátil, who has no interest in the boy. Marek reproaches his wife for her misbehaviour even after many years, avoids working, and drinks away their money. Jaroslav is a good boy and his mother is a great support. He likes Liduška, who lives alone with her father, the ferryman Král. Her mother has long ago abandoned them. Marek makes friends with the vagabond Doubek, who usually comes to the village each summer for seasonal farm work. Doubek takes a fancy to Liduška, and the romantic adolescent girl is not indifferent to him. Jaroslav is jealous of Doubek and on account of him he quarrels with Liduška. Mrs. Králová comes from Prague, but she leaves at once without having met with her daughter. Marek needs money for his lover, the innkeeper Marie, and together with Doubek he burglarizes Navrátil's safe. Doubek is soon arrested after the theft and Marek drowns in fleeing from the police. Navrátil, whose marriage has remained childless, would like to redress his long years of indifference toward his son by offering Mrs. Marková and Jaroslav money. Both, however, proudly refuse it. Liduška makes up with Jaroslav.