Život vojenský - život veselý  (Army Life - Cheerful Life)
R: Jan Sviták V: Reiter, 1934 VV: Jan Reiter N: Jan ReiterJosef Rovenský S: Ladislav BromSaša Razov K: Jan Stallich Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Děvče, co tě to láká, Václav Smetáček: píseň Večerka zpívá, píseň Červenou růžičku, rozmarýnek zelený, Josef Dobeš: píseň Pročpak mě hlavička bolí, píseň Už povadlo kvítí, píseň Proč se to kolo šejdrem točí, píseň Dříve jsem se těšíval se svým starým tatíčkem, píseň Šly panenky silnicí, píseň Pod našima okny teče vodička, píseň Prijdi ty, šuhajko, ráno k nám, píseň Zakukala žežulička, píseň Andulko, mé dítě T: Saša RazovLadislav Brom Zp: Ingrišův sborLadislav Brom Arch: Vilém Rittershain St: Jiří Slavíček Zv: František Šindelář H: Alexander Třebovský (starosta Rohan), Pavla Stolzová (starostova žena), Ladislav Brom (Jan, starostův syn), Jarmila Beránková (Boženka Skálová), Vladimír Borský (desátník Václav Toman), Pavel Pláňovský (voják Ondrejko), Jan Sviták (štábní kapitán Duras), Blanka Waleská (Olga), Fanda Mrázek (voják Držmíšek), Alois Dvorský (dědeček Loula), Jan W. Speerger (policejní komisař), Přemysl Pražský (špión), Bedřiška Wardasová (dívka na lavičce), Jaroslav Budil (kaplan), Antonín Hodr (účastník na taneční zábavě), Jiří Hron (účastník na taneční zábavě), Anči Pírková (Baruška), Emanuel Hříbal (obecní strážník), Jan S. Kolár (návštěvník kavárny na Barrandově), Vladimír Pospíšil-Born (špion), Josef Dobeš (dirigent), Stanislav Neumann (voják s brýlemi), Jarka Pižla (bezzubý voják), Josef Zezulka (voják), Eduard Ingriš (zpívající voják), Antonín Brych (harmonikář), Ingrišův sbor (vojáci), Bohumil Šmída (voják Karel hrající šachy) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 08.06.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Vojáci jezdeckého pluku tráví volný čas podle svých zájmů, nechybí ani různé žertíky a především písničky. Toho všeho se také účastní desátník Václav Toman. Vojáci se cestou na cvičení zastaví v jedné vsi a starosta je pozve na taneční zábavu. Toman tady potká svou dávnou kamarádku Boženku, která má ráda starostova syna Jana. Chtěla by však, aby její vyvolený šel na vojnu, kde by z něho udělali pořádného muže. Václav ji v jejím snažení podpoří, a tak Jan vojáky následuje. Nejdříve je pro něho život v kasárnách těžký, ale brzy přivykne. Ve společnosti se setká se svou spolužačkou Olgou, která ho upozorní na zvláštní chování jednoho muže. S její a Václavovou pomocí odhalí Jan špionážní síť. Do rodné vsi se mladík vrací jako jiný člověk a rodiče i Boženka ho radostně vítají. Doprovází ho také Olga s Václavem, kteří se zasnoubili.
   The soldiers of a cavalry regiment spend their free time as they please, not leaving out various practical jokes and above all singing songs. Also participating in all of this is Corporal Václav Toman. The soldiers stop on the way to training manoeuvers in one village and the mayor invites them to a dance. Toman meets here his long ago friend Boženka, who has taken a fancy to the mayor's son Jan. She would like, however, that her chosen one enter military service where they would make a real man out of him. Václav supports her efforts, and so Jan follows after the soldiers. Barracks life is difficult for him at first, but he soon gets used to it. He meets his schoolmate Olga at a party and she points out to him the peculiar behaviour of one man. With her and Václav's help Jan uncovers a spy ring. The young man returns to his native village a new man and his parents and Boženka joyfully welcome him. Accompanying him are also Olga and Václav, who have become engaged.