Život je pes  (Life Is a Dog)
R: Martin Frič V: Moldavia, 1933 VV: Josef Stein N: Hugo Haas S: Hugo HaasMartin Frič K: Václav Vích Hu: Pavel Haas; archivní – Ludwig van Beethoven: převzatá Symfonie č.9 d moll, Ludwig van Beethoven: převzatá Symfonie č.3 Es dur (Eroica), Pavel Haas: píseň To nevadí T: Hugo Haas Zp: Hugo Haas Arch: Štěpán Kopecký St: Martin Frič Zv: Bedřich Poledník H: Hugo Haas (hud.sklad.Viktor Honzl/prof.Alfred), Theodor Pištěk (majitel hudebního nakladat. Hynek), Adina Mandlová (Eva, Durdysova mladší dcera), Světla Svozilová (Helena, Durdysova starší dcera), Ferdinand Hart (penězokaz Ralph Morrison), Alois Dvorský (pan domácí), Jára Kohout (muž kupující gramodesku), František Jerhot (strážník), Antonín Hodr (majitel konfekce Netušil), Karel Český (zákazník v hudebninách), Gustav Čech (zákazník v hudebninách), Josef Waltner (pokladník v hudebninách), Jiří Hron (úředník v hudebninách), Jarmila Šmídová (pokladní), Antonín Kubový (montér), Přemysl Pražský (penězokaz), Václav Menger (tajný), Ada Karlovský (host na zásnubách), Robert Ford (host na zásnubách), František Malý (sluha), Béďa Pražský (prodavač Pepík), Běla Horská (host) Fo: 35 mm Ve: česká D: Moldavia Pr: 01.12.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý hudební skladatel Viktor Honzl marně hledá zaměstnání. Chce se otrávit, ale plyn mu byl pro neplacení účtů odpojen. V převlečení za staršího seriózního hudebního vědce získá Viktor práci v hudebním nakladatelství. Aby se mohl ucházet o Evu, dceru nakladatele Durdyse, která se mu velmi líbí, doporučí majiteli zaměstnat i svého synovce. Tím je pochopitelně on sám, ve své civilní podobě. Pro Viktora však nastanou velmi složité situace, když se v obchodě střídavě převléká za strýce a pak zase za synovce Viktora. Naneštěstí v podobě strýce připomíná Evině sestře Heleně profesora hudby Rokose, do něhož je tajně zamilovaná. Pan Durdys souhlasí se sňatkem Evy s Viktorem pouze pod podmínkou, že si zároveň strýc vezme Helenu. Aby se zasnoubil současně s oběma dívkami, je již nad Viktorovy síly, a pravda vyjde najevo. V obtížné situaci zachrání Viktora profesor hudby, který přichází Helenu požádat o ruku. Šťastný otec Durdys radostně svolí k oběma sňatkům.
   Young music composer Viktor Honzl in vain looks for work. He is prevented from committing suicide by a technician of the gasworks who shortly beforehand has disconnected his gas due to past due bills. In the disguise of an older, serious, musical scholar Viktor obtains work in a music publishing house. So he may court Eva, publisher Durdys's daughter, who he likes quite a bit, he recommends to the owner that he also employ his nephew. Understandably, this is he himself, in his every-day form. For Viktor, however, this becomes an extremely complicated situation as he switches in the place of business from the clothes of the uncle and then back again from the clothes of Viktor the nephew. Unfortunately, in the appearance of the uncle Eva's sister Helena is reminded of her music teacher, with whom she has fallen in love. Mr. Durdys consents to Eva marrying Viktor but only on the condition that his uncle marry Helena at the same time. To be engaged to both girls at once is now too much for Viktor to manage and the truth comes out. In this hopeless situation Viktor is rescued by the music teacher who comes to ask for Helena's hand in marriage. The happy father joyfully agrees to both marriages.