Život je krásný  (Life Is Beautiful)
R: Ladislav Brom V: Brom, 1940 VV: Jan Kubíček N: Pavel Škampa S: Karel Steklý AR: Ivo Novák K: Ferdinand Pečenka Hu: Sláva Eman Nováček; archivní – Sláva Eman Nováček: píseň Jednou, jen jedenkrát, Sláva Eman Nováček: píseň Bílé ruce, Sláva Eman Nováček: píseň Bílé ruce, Sláva Eman Nováček: píseň Jen pro ten dnešní den Nahr: Bureš Jan /klavírní sólo/, Eliáš Jiří T: Ladislav Brom Zp: Vincíkovo trioOldřich Nový Arch: Alois Mecera Výtv: Dagmar ČížkováJan Kodet St: Antonín Zelenka Zv: Emanuel Formánek H: Oldřich Nový (spisovatel Jan Herold), Lída Baarová (malířka Jarmila Bendová), Bedřich Veverka (Heroldův sekretář Bedřich), Zita Kabátová (malířka Helena), Ladislav Pešek (sochař Vojta Polívka), Jiří Steimar (nakladatel Arnošt Hartl), Lola Skrbková (úřednice u Hartla), Václav Trégl (pan domácí), František Paul (policejní komisař), Vladimír Majer (krejčí Láska), Růžena Šlemrová (Heroldova teta Hermína), František Filipovský (sekretář nakladatele Hartla), Antonín Zacpal (sluha u věštce), Jiří Vondrovič (fotoreportér), Betty Tolarová (panská v hotelu), Vladimír Řepa (hostinský), Ladislav Brom (listonoš), Miloslav Svoboda (číšník v kavárně), Zdeněk Martínek (host v ateliéru), Jiří Eliáš (klavírista), Jan Bureš (klavírista), Jindřich Láznička (číšník) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Úspěšný spisovatel Jan Herold se při jednom večerním posezení ve vinárně, kde se schází umělecká bohéma, seznámí s mladou začínající malířkou Jarmilou Bendovou. Jarmila je v krizi finanční i umělecké, neboť ztratila model pro svůj poslední obraz, bez něhož nemůže uskutečnit výstavu a bez prodeje obrazů na výstavě nebude moci zaplatit dluh panu domácímu. Herold se o jejích problémech dozví a protože se do dívky zamiloval, snaží se jí všemožně pomoci. Jako stařeček jí sedí modelem, aby mohla dokončit obraz, jako věštec postraší pana domácího, aby na ní nevymáhal činži, a u svého nového nakladatele jí zařídí výstavu v prestižní výstavní síni. Jarmila nakonec jeho převleky prohlédne a když se již Herold domnívá, že byl ve svém usilování neúspěšný, sama ho navštíví a dá mu najevo, že ho má také ráda.
   While seated one evening in a wine-bar that bohemian artists frequent successful writer Jan Herold makes the acquaintance of a young, beginning painter, Jarmila Bendová. Jarmila has a financial and artistic crisis because she has lost the model for her last painting, without which she is unable to bring off her exhibition, and without selling her paintings at the exhibition she will not be able to pay her debt to her landlord. Herold comes to know of her problems and because he has fallen in love with the girl he tries to give her all possible help. As an old man he models for her so she will be able to finish her painting, as a fortune-teller he frightens the landlord so he will not clamour for the rent from her, and he arranges an exhibition for her at his new publisher's in a prestigious gallery. Jarmila eventually sees through his disguises, and when Herold now imagines that he was unsuccessful in his endeavours, she visits him alone and makes clear that she reciprocates his love.