Ženy u benzinu  (Women at the Petrol Station)
R: Václav Kubásek V: P.D.C. (J.V.Musil), 1939 VV: Václav Dražil N: román Ženy u benzinu S: Josef MachVáclav Kubásek AR: Václav Štrup K: Ferdinand Pečenka Hu: Josef Dobeš Arch: Alois Mecera St: Josef Dobřichovský Zv: František Pilát H: Růžena Šlemrová (majitelka firmy ŽUB Milada Dvořáko), František Kreuzmann (majitel benzinových pump Václav Du), Jiřina Sedláčková (Máňa Dostálová), Božena Šustrová (Tonča, sestra Máni), Zita Kabátová (Anča Králová), Marie Norrová (Katka Dlouhá), Anna Letenská (hospodyně u paní Dvořákové Alžběta), Vladimír Borský (ing.Jiří Hrubeš), Gustav Nezval (sedlák Karel Loukota), Fanda Mrázek (Franta Kalina), Vilém Pfeiffer (strážník Svoboda), Karel Černý (podvodný továrník Marič), Josef Příhoda (spící zákazník Vaněček), Jarmila Holmová (úřednice Berta Svobodová), Alois Dvorský (účetní Kovařík), Emanuel Kovařík (úředník), Tilda Brabcová (sekretářka Brázdová), Ota Motyčka (soukromý detektiv), Bedřich Bozděch (spící prodavač u pumpy), Bohuslav Kubásek (podvodný disponent Horský), Julius Baťha (policejní inspektor), F.X. Mlejnek (čtenář v autokaru), František Haller (cestující v autokaru), Václav Mlčkovský (právní poradce), Fráňa Vajner (svědek nehody), Anna Petřínská (svědkyně nehody), František Beranský (svědek nehody), Bolek Prchal (netrpělivý zákazník), Ladislav Janeček (záletník s autem), Slávka Rosenbergová (uchazečka o místo), Ella Nollová (uchazečka o místo), Marie Nademlejnská (uchazečka o místo), Darja Hajská (uchazečka o místo), Miloslava Skořepová (uchazečka o místo), Milka Balek-Brodská (uchazečka o místo) Fo: 35 mm Ve: česká D: P.D.C. (J.V.Musil) Pr: 10.11.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Milada Dvořáková má před svatbou se svým obchodním partnerem Dubem, majitelem benzinových pump. Když ho přistihne v objetí se sekretářkou, rozejde se s ním. Založí konkurenční firmu ŽUB (Ženy u benzinu) a zaměstnává převážně svobodné ženy. Také Dub se pustí do konkurenčního boje. Jeho situace je těžká, protože řidiči dávají přednost pumpám s dívčí obslouhou. Dub Miladu stále miluje, touží po usmíření, ale marně. Děvčata mezitím prožívají milostné románky, chtějí uhájit svá práva na lásku a spiknou se proti Miladě. Uspořádají v jejím domě ples, pozvou své milé i Duba. Během zábavy se snaží podvodný továrník Marič se svým kumpánem vyloupit pokladnu. Dub přispěje k odhalení zlodějů a k jejich zadržení. Milada se s ním smíří a všichni se chystají k ženění a vdávání. To znamená konec samostatnosti podniku svobodných žen.
   Milada Dvořáková has in front of her a wedding with her business partner Dub, owner of petrol stations. When she catches him in the arms of his secretary she breaks with him. She founds a competing firm ŽUB (Ženy u benzinu - Women at the Petrol Station) that employs predominantly single women. Dub also takes up the battle of competition. His situation is precarious because drivers are giving their preference to the petrol station staffed with girls. Dub still loves Milada, he desires a reconciliation, but in vain. In the meantime, the girls experience love affairs; they want to preserve their right to fall in love and they conspire against Milada. They throw a ball in her house, and they invite their boyfriends and even Dub. During the entertainment the underhanded factory owner Marič attempts with his companion to burglarize the safe. Dub assists in exposing and catching the thieves. Milada makes peace with him and everyone, boys and girls, prepares themselves for marriage. This marks the end of the independent enterprise of single women.