Žena,která ví co chce [německá verze]  (Woman Who Knows What She Wants, A [German version])
R: Viktor Janson V: Meissner, 1934 N: opereta Eine Frau, die weiss, was sie will, Alfred Grünwald: opereta Eine Frau, die weiss, was sie will S: Peter FranckeErnst Hasselbach K: Jan StallichEduard HoeschHugo von Kaweczynski Hu: Oscar StraussWerner Schmidt-Boelcke; archivnípíseň Zp: Maria Beling Arch: Hans SohnleOtto Erdmann St: Roger von Norman H: Lil Dagover (Manon Cavallini), Anton Edthofer (průmyslník Erik Mattisson), Maria Beling (Karin, Mattissonova dcera), Adolf Wohlbrück (Axel Basse, Mattissonův tajemník), Kurt Vespermann (Peter Karsten), Hans Junkermann (dr.Frank Heyberg), Hubert von Meyerinck (bankéř Lynge), Werner Finck (tiskový šéf Klamann), Inge John (sekretářka tiskového šéfa), Pepi Glöckner-Kramer (šatnářka Babette), Franz Scharwenka (prezident republiky Paranarena), Carl W. Tetting (adjutant), Leo Peukert (režisér), Michael von Newlinski (inspicient Prim), Waldemar Born Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Po patnácti letech přijíždí do Prahy slavná zpěvačka Manon Cavalliniová. Před lety byla donucena manželem, průmyslníkem Rónem, aby zvolila mezi kariérou a životem s ním a malou dcerou Věrou. Nyní zve Manon manžela na premiéru. Ten odmítá, neboť nechce, aby se Věra s matkou, po které zdědila pěvecký talent, setkala. Rón dokonce propustí mladého tajemníka Veverku, protože se za Manon přimlouval. V téže době je v Praze pan de Gonzáles, prezident jihoamerické republiky Paránas, který chce prostřednictvím konzula Kliky nakoupit lokomotivy. Zakázku by rád získal Rón pro své železárny. Gonzáles je Manoniným dávným přítelem a proto je Rón nucen do divadla jít. Manonin úspěch nezkalí ani facky, které uštědří Veverka Klikovi. Konzul totiž bezohlednou jízdou smetl do příkopu auto, ve kterém jel Veverka s Věrou na výlet. Klika ve strachu, že incident bude prozrazen tisku, udělí kontrakt Rónovi. Věra se setkává s matkou a ta jí varuje před obětí, kterou si žádá umění. Dívka dává přednost sňatku s Veverkou. Rón se s Manon usmíří, ale ta si ještě rozmýšlí, zda se k manželovi vrátí.
   The famous singer Manon Cavalliniová comes to Prague after fifteen years. Many years ago she was forced by her husband, the industrialist Rón, to choose between a career and life with him and their young daughter Věra. Now Manon invites her husband to the premi re. He refuses, for he does not want Věra to meet her mother, from whom she has inherited her talent for singing. Rón even fires his young secretary Veverka because he has put in a word for Manon. In Prague at the same time is Mr. de Gonzáles, president of the South American Republic of Paránas, who wants, through the mediation of Consul Klika, to buy locomotives. Rón would like to win the order for his ironworks. Gonzáles is a long-time friend of Manon's and therefore Rón is compelled to attend the theatre. Manon's success does not obscure the slaps Veverka bestows on Klika. Through inconsiderate driving the consul forced off the road into a ditch the car in which Veverka and Věra were driving on an outing. Klika, fearing that the incident will be leaked to the press, awards Rón the contract. Věra meets her mother, who warns her of the sacrifices demanded by art. The girl gives her preference to marrying Veverka. Rón makes up with Manon, but she is still thinking over whether she will return to her husband.