Žena, která ví co chce  (A Woman Who Knows What She Wants)
R: Václav Binovec V: Meissner, 1934 VV: František Jerhot N: opereta Žena, která ví co chce S: Vilém WernerJaroslav Mottl AR: Gill Sedláčková K: Jan StallichOtto Heller Hu: Oscar Strauss; archivní – Oscar Strauss: píseň Oči ti pravdu povědí (Slow fox), Oscar Strauss: píseň Noc vrátí touhy vzdálené (Tango), Oscar Strauss: píseň Já jsem jednou z žen (Foxtrot) T: Jaroslav MottlKarel Melíšek Zp: Truda GrosslichtováMarkéta Krausová Arch: Guido LagusRudolf Wels St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník H: Markéta Krausová (slavná zpěvačka Manon Cavallini), Jiří Steimar (Alexander Rón, bývalý manžel Manon), Truda Grosslichtová (Věra, dcera Manon a Alexandra), Růžena Šlemrová (Babetta, Manonina společnice), František Paul (tajemník Anatol Veverka), Zvonimir Rogoz (bankéř Klika, konzul republiky Par), Vladimír Borský (tajemník Jan Rožek), Karel Třešňák (viceprezident železáren dr.Stejska), Antonín Holzinger (impresário), Věra Ferbasová (stenotypistka), Josef Kotalík (kancelářský sluha), Josef Zezulka (sekretář divadla), F.X. Mlejnek (reportér), Alois Dvorský (reportér), Karel Postranecký (reportér), Jarmila Holmová (reportérka), Přemysl Pražský (inspicient), Stáňa Vítková (komorná), Vladimír Pospíšil-Born (don Cervantes, atašé republiky Par), Ferdinand Hart (don Eduardo de Gonzales, prez.Pará), Bonda Szynglarski (taneční mistr), František Kreuzmann (režisér), Antonín Jirsa (kulisák), Jan W. Speerger (vrátný v hotelu), Josef Waltner (recepční úředník v hotelu), František Beranský (oponář), René Kubínský (dirigent), Felix Kühne (diplomat v divadle), Filip Balek-Brodský (diplomat v divadle), Jan Lažanský (komorník), Mario Karas (host na večírku), Ladislav Desenský (host na večírku), Marie Oliaková (host na večírku), Bohdan Lachman (host na večírku), Luigi Hofman (host na večírku) Chor: Marta Aubrechtová Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 17.08.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Po patnácti letech přijíždí do Prahy slavná zpěvačka Manon Cavalliniová. Před lety byla donucena manželem, průmyslníkem Rónem, aby zvolila mezi kariérou a životem s ním a malou dcerou Věrou. Nyní zve Manon manžela na premiéru. Ten odmítá, neboť nechce, aby se Věra s matkou, po které zdědila pěvecký talent, setkala. Rón dokonce propustí mladého tajemníka Veverku, protože se za Manon přimlouval. V téže době je v Praze pan de Gonzáles, prezident jihoamerické republiky Paránas, který chce prostřednictvím konzula Kliky nakoupit lokomotivy. Zakázku by rád získal Rón pro své železárny. Gonzáles je Manoniným dávným přítelem a proto je Rón nucen do divadla jít. Manonin úspěch nezkalí ani facky, které uštědří Veverka Klikovi. Konzul totiž bezohlednou jízdou smetl do příkopu auto, ve kterém jel Veverka s Věrou na výlet. Klika ve strachu, že incident bude prozrazen tisku, udělí kontrakt Rónovi. Věra se setkává s matkou a ta jí varuje před obětí, kterou si žádá umění. Dívka dává přednost sňatku s Veverkou. Rón se s Manon usmíří, ale ta si ještě rozmýšlí, zda se k manželovi vrátí.
   The famous singer Manon Cavalliniová comes to Prague after fifteen years. Many years ago she was forced by her husband, the industrialist Rón, to choose between a career and life with him and their young daughter Věra. Now Manon invites her husband to the premi re. He refuses, for he does not want Věra to meet her mother, from whom she has inherited her talent for singing. Rón even fires his young secretary Veverka because he has put in a word for Manon. In Prague at the same time is Mr. de Gonzáles, president of the South American Republic of Paránas, who wants, through the mediation of Consul Klika, to buy locomotives. Rón would like to win the order for his ironworks. Gonzáles is a long-time friend of Manon's and therefore Rón is compelled to attend the theatre. Manon's success does not obscure the slaps Veverka bestows on Klika. Through inconsiderate driving the consul forced off the road into a ditch the car in which Veverka and Věra were driving on an outing. Klika, fearing that the incident will be leaked to the press, awards Rón the contract. Věra meets her mother, who warns her of the sacrifices demanded by art. The girl gives her preference to marrying Veverka. Rón makes up with Manon, but she is still thinking over whether she will return to her husband.