Žena, která se směje  (Laughing Woman, The)
R: Jan Bor V: Paramount, 1931 N: divadelní hra S: Jan Bor H: Olga Scheinpflugová (Helena Leeová), Antonín Strnad (bankéř Filip Lee, Helenin manžel), Vacková Marie (2) (Marcela, dcera Leeových), Jiří Steimar (právní zástupce Jan Farrland), Ela Poznerová (Markéta Dellová), Fred Bulín (Al Brown), Karel Jičínský (Playgate), Růžena Šlemrová (Playgateová), Irena Ardenová (Flo), Václav Pecián (Dugan), Mariana Hellerová (Carltonová), Antonie Langrová (Parkerová), Věra Štěpánková (Rosa) Fo: 35 mm Ve: česká D: Paramount © Národní filmový archiv 
 
   Helena Leeová je se svou dcerou Marcelkou v lázních. Jednoho dne ji zachrání plavčík před utonutím. Helena se z bezvědomí probudí v plavčíkově náruči. Této příhody využijí noviny k rozpoutání společenského skandálu. Otisknou zprávu, že plavčík byl spatřen s Helenou v její ložnici. Helenin manžel, bankéř Filip Lee, kandiduje na místo prezidenta banky. Skandál ohrožuje jeho kariéru a proto Lee zažádá okamžitě o rozvod. Jeho právní zástupce Jan Farrland rozvodovou při nejen vyhraje, ale docílí i toho, že je Heleně odebrána dcera. Po čase se Farrland setká s Helenou ve společnosti, pochopí, že jí křivdil, a zamiluje se do ní. Marcelka má být odvezena do Evropy a Helena prosí Farrlanda, aby jí pomohl získat dítě zpět. Lee žádá Farrlanda o právní radu. Vypráví mu případ rozvedeného muže, který má být žalován pro nedodržení manželského slibu, protože měl ještě před rozvodem poměr se svou sekretářkou. Jan pochopí, že jde o Leeův vlastní příběh, a donutí bankéře, aby Heleně dítě vrátil. Farrland vyzná Heleně svou lásku. Senzacechtivý reportér získá pro svoje noviny obrázek šťastných snoubenců - Jana a Heleny. (Podle dobového popisku)
   Helena Leeová is at a spa with her daughter Marcelka. One day a lifeguard saves her from drowning. The rescued woman comes to in the lifeguard's arms. This incident is used by the newspapers to promote a society scandal. They print a report that the lifeguard was seen with Helena in her bedroom. Helena's husband, the banker Filip Lee, is a candidate for bank president. The scandal threatens his career and thus Lee at once demands a divorce. His legal representative, Jan Farrland, not only wins the divorce suit but also manages to have Helena's daughter taken from her custody. One day Farrland meets Helena at a society party and he comes to understand that he has wronged her, and he falls in love with her. Marcelka should be taken to Europe and Helena beseeches Farrland to help have her child returned to her. Lee asks Farland for legal advice. He tells him about the case of the divorced man who should be prosecuted for not honoring his wedding vows as he had intimate relations with his secretary before the time of his divorce. Jan understands that this story is about Lee himself and he presses the banker to return to Helena her child. Farrland confesses his love to Helena. A sensation-seeking reporter obtains for his newspaper a photo of the happy fiancés - Jan and Helena. (Accord