Žena pod křížem  (Woman below the Cross)
R: Vladimír Slavínský V: Slavia-film, 1937 VV: Josef Stein N: román Žena pod křížem S: Karel MelíšekVladimír Slavínský AR: Antonín Kubový K: Jan Roth AK: Jaromír Holpuch Hu: Zdeněk Moudrý; archivní – Zdeněk MoudrýJ.B. Majer: píseň Neříkej, že jsi můj jediný, Zdeněk MoudrýJ.B. Majer: píseň Život je toužení T: Jaroslav Mottl Zp: Bušová Helena [dab]Ferbasová Věra [dab] Arch: Štěpán Kopecký Zv: Josef Zora H: Gustav Hilmar (majitel tiskárny Václav Dvořák), Helena Bušová (Václava Dvořáková zvaná Venda), Věra Ferbasová (Alexandra Dvořákova zvaná Saša), Amalie Faltysová (teta Josefa), Eva Vrchlická (Maternová), Vilém Pfeiffer (typograf Hynek, syn Maternové), Jan W. Speerger (Hynkův přítel Marek), Zdeněk Hora (JUDr.Petr Hodaň), Herbert Lom (Gustav, Hodaňův syn), Ella Nollová (hospodyně Tekla), Běla Tringlerová (sekretářka Hermína Pakandlová), Raoul Schránil (MUDr.Karel Berkovec), Jan Černý (přítel dr.Hodaně), Vladimír Smíchovský (uvaděč), Frank Rose-Růžička (sazeč), Marie Ježková (květinářka), Alois Peterka (Rudla, host u JUDr.Hodaně), Václav Mlčkovský (host u JUDr.Hodaně), Marie Přikrylová (Lažanská, host u JUDr.Hodaně), Josef Kotalík (host u JUDr.Hodaně), Karel Postranecký (host u JUDr.Hodaně), Elsa Vetešníková (panská), Fanča Foltová (známá JUDr.Hodaně), Jarmila Zezulková (ošetřující sestra) Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 24.09.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Majitel tiskárny Václav Dvořák má dvě dcery - Vendu a Sašu. Na šarmantní Vendu je otec hrdý a žárlí na její nápadníky. Zvlášť vytrvale se o Vendu uchází advokát Hodaň, vdovec a otec dospělého syna. Venda však Hodaně přesvědčí, aby se oženil s její nenápadnou sestrou Sašou, která ho miluje. Venda sama se totiž zamilovala do mužného typografa Materny z otcovy tiskárny. Nevidí, že je to hrubý a sobecký muž, který ji svádí z vypočítavosti. Otec ji na to marně upozorňuje, a když se za něho Venda provdá, vydědí ji. Materna a jeho matka, kteří počítali s velkým věnem, udělají Vendě ze života peklo. Materna ztratil místo a nové nehledá. Aby získal peníze, prodá Vendiny šaty a šperky a některé cennosti dokonce daruje své milence Hermíně. Neštítí se ani podvodu a vyláká z Hodaně Vendiným jménem několik tisíc korun. Když si Materna nastěhuje Hermínu do bytu, odhodlá se nešťastná Venda k sebevraždě. Skokem pod vlak se těžce zraní. V nemocnici je však obklopena láskou a péčí mladého lékaře Berkovce, své sestry a otce. Postupně se uzdravuje s nadějí na nový a lepší život.
   Václav Dvořák, the owner of a printing house, has two daughters - Venda and Saša. The father is proud of the charming Venda and jealous of her suitors. Lawyer Hodaň, a widower and father of an adult son, courts Venda with particular persistence. Venda convinces him to marry her inconspicuous sister Saša, who loves him. For Venda herself has fallen in love with Materna, the manly typesetter from her father's printing house. She does not know that he is a course and selfish man who woos her out of self-interest. Her father warns her of this to no avail, and when Venda marries Materna, he disinherits her. Materna and his mother, who have calculated on a large dowry, make life hell for Venda. Materna has lost his job and does not look for a new one. Instead, he has sold Venda's clothes and jewelry and he has given several valuables to his lover Hermína. He does not even shrink from fraud, and in Venda's name he extracts several thousand crowns from Hodaň. When Materna moves Hermína into the apartment, the desperate Venda resolves to commit suicide. She throws herself in front of a train and is severely injured. In the hospital, however, she is surrounded by the love and care of the young doctor Berkovec, her sister, and her father. She gradually recovers with the hope for a new and b