Žena na rozcestí  (Woman at the Crossroads)
R: Oldřich Kmínek V: Elekta, 1937 VV: Karel Šilhánek N: román z "Pražanky" Žena na rozcestí S: Jarmila KmínkováOldřich Kmínek AR: František Milič K: Julius Vegricht Hu: Josef Dobeš; archivní – Louis B. Zámečník: převzatá Tři staří kamarádi při mariáši, Peranelli: převzatá Kanárek Arch: Bohumil Heš St: Marie Bourová Zv: Jaroslav ČechuraStanislav Vondraš NT: Lorenc H: Zita Kabátová (Jindra Vojnarová), Eduard Kohout (úředník pojištovny Karel, manžel J), Zdeněk Štěpánek (advokát JUDr.Josef Polanský), Míla Reymonová (herečka Soňa Kolářová vl.jm. Mařka), Helena Bušová (studentka Anka Kolářová, přítelkyn), Bedřich Veverka (ředitel železáren Antonín Hodaš), Marie Grossová (Eva, Hodašova žena), Vydra Václav ml. (spisovatel a film.libretis.Roman K), Zvonimir Rogoz (cestovatel a botanik dr.Martin Bra), Eliška Pleyová (Sonina kamarádka Božka), Marie Vildová (stenotypistka u JUDr.Polanského), František Milič (úředník pojišťovny), Darja Hajská (panská u Vojnara), Václav Mlčkovský (lékař), Milka Balek-Brodská (drbna v domě), Betty Kysilková (drbna v domě), Ella Nollová (drbna v domě), Miloš Šubrt (žebrák), Bobina Prošková (kamarádka Soni), Josef Kotalík (ředitel pojišťovny), Julius Baťha (úředník v pojišťovně), Václav Pata (číšník), Louis B. Zámečník (houslový žonglér) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 02.07.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Vojnar, úředník v pojišťovně, žije skromně se svou ženou Jindrou do chvíle, kdy se setká se spolužákem Hodašem, generálním ředitelem železáren. Hodaš ho seznámí se Soňou, která se chce stát filmovou hvězdou a doufá, že Hodaš bude její film financovat. Vojnar se do Soni zamiluje a když zdědí po své tetě peníze, rozvede se a ožení se s ní. Zahrne ji bohatstvím a dá jí také peníze pro libretistu Kašpara, který Soně slibuje napsat scénář. Jindra se po rozvodu zhroutí a chce spáchat sebevraždu. V poslední chvíli jí její úmysl rozmluví neznámý muž. Jindra pak najde sílu pro samostatný život a přijme místo v advokátní kanceláři doktora Polanského. Kašpar uteče i s penězi do ciziny. Soňa, která přivedla manžela na mizinu, ho začne nenávidět. Rozhodne se, že ho otráví a vinu svede na Jindru. Nasype Vojnarovi do kávy jed a k umírajícímu Vojnarovi pozve Jindru. Polanský, kterého Jindra informovala o údajné nemoci bývalého manžela, telefonuje k Vojnarovým. Soňa zvedne sluchátko a vzápětí je odloží, neboť právě přichází Jindra. Tak Polanský vyslechne v telefonu Sonino přiznání a její nařčení Jindry z vraždy. Přichází pak právě včas, aby Soňu usvědčil. Vojnar se uzdraví, ale definitivně ztrácí Jindru, která svůj život i štěstí spojila s Polanským.
   Vojnar, a clerk in the insurance bureau, lives modestly with his wife Jindra until the moment he meets his schoolmate Hodaš, the general director of an ironworks. Hodaš introduces him to Soňa, who wants to become a film star and hopes that Hodaš will finance her film. Vojnar falls in love with Soňa, and when he inherits some money from his aunt he divorces his wife and marries her. He lavishes her with riches and also gives her money for the librettist Kašpar who promises Soňa to write a screenplay. Jindra has a breakdown after the divorce and she wants to commit suicide. At the last moment an unknown man talks her out of it. Jindra finds strength for a life on her own and she takes a position in the office of Doctor Polanský. Kašpar flees with the money abroad. Soňa, who has reduced her husband to penury, begins to hate him, and she decides to poison him and direct the blame at Jindra. She pours poison into Vojnar's coffee and invites Jindra to her apartment, to the dying Vojnar. Apprised by Jindra, Polanský tries telephoning at Vojnar's. Soňa picks up the receiver and at once lays it down as Jindra is just arriving. So Polanský overhears in the telephone Soňa's admittance and her accusation of Jindra for murder. He shows up just in time to prove Soňa guilty. Vojnar recovers, bu