Žabec  (Little Schoolgirl, A)
R: Vladimír Slavínský V: Excelsior, 1939 VV: Václav Dražil N: divadelní hra Žabec S: Vladimír Slavínský K: Ferdinand Pečenka Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Jen pro vaše oči (Tango), Josef Dobeš: píseň Mám lásku, mám (Polka), Josef Dobeš: píseň Nám písnička vždy zůstane T: František Kudrna Arch: Alois Mecera St: Božena Vališová Zv: Antonín Rambousek H: Věra Ferbasová (Táňa Čepeláková), Theodor Pištěk (velkoobchodník Ivan Čepelák, Tánin), Zita Kabátová (Magda Čepeláková, Tánina nevlastní), Raoul Schránil (Rudolf Kolínský), Zdeňka Baldová (vdova Ebrmanová), Marie Pilská (majitelka dív.penzionátu Ubalda Ha), František Paul (zahradník a vrátný v penzionátu Vo), Fanča Foltová (členka"žabího bratrstva" v penzion), Marta Fričová (členka"žabího bratrstva" v penzion), Zora Lašková (Soňa, přítelkyně Táni), Jožka KoldovskáSláva GrossmannFanda MrázekVěra Bartošová Fo: 35 mm Ve: česká D: Excelsior Pr: 22.12.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Táňa Čepeláková žije šest let spokojeně v dívčím penzionátě mezi veselými kamarádkami. Mladý přítel jejího otce, Rudolf Kolínský, se s ní chce oženit, ale Táňa tvrdošíjně odmítá. Nechce se vrátit domů, protože je přesvědčena, že druhá otcova žena je zlá macecha. Nakonec však zvítězí zvědavost a Táňa se rozhodne vstoupit pod cizím jménem do služeb svých rodičů. Přítelkyně její matky, paní Ebrmanová, Táňu v jejím plánu podpoří, ale tajně se domluví s jejími rodiči, kteří chtějí dceru přivést k rozumu. Táňa nastoupí jako společnice ke své maceše. Když jednou vyslechne, jak si macecha smlouvá schůzku s Rudolfem, rozhodne se zasáhnout. V převlečení se dostaví na určené místo. Je překvapena, když ji Rudolf pozná. Rodiče dále hrají s Táňou svou hru a nechtějí se k dívce znát. Až paní Ebrmanová učiní celé komedii šťastný konec. Z žabce Táni se stane Rudolfova nevěsta. (Podle dobového popisku)
   Táňa Čepeláková lives happily six years in a girls boarding school among cheerful friends. The young friend of her father's, Rudolf Kolínský, wants to marry her but Táňa stubbornly rejects him. She does not want to return home because she is convinced that her father's second wife is a pernicious step-mother. Curiosity, however, gets the better of her and Táňa decides to enter her parent's service under an assumed name. She goes to a friend of her mother, Mrs. Ebrmanová, who, though she supports Táňa's plan, has secretly made an agreement beforehand with her parents, who would like to bring Táňa to her senses. Táňa takes up employment as the attendant to her step-mother. When she overhears her step-mother arranging a rendezvous with Rudolf, she decides to take action and to come undercover to the designated spot. She is surprised when Rudolf recognises her. Táňa's parents continue to play their game with her and they do not want to acknowledge her, until Mrs. Ebrmanová brings the whole play-acting to a happy end. From a schoolgirl Táňa becomes Rudolf's bride. (According to promotional material issued at the time the film was made.)