Ztratila se Bílá paní  (The Woman in White is Lost)
R: Miloš Wasserbauer V: Legiafilm, 1937 VV: Karel Žižka N: Věra Strelcová S: Miloš Wasserbauer AR: Kraus Josef (2) K: Josef BůžekBohumil Vích Hu: Vilém Tauský; archivní – Vilém Tauský: píseň Ztratila se Bílá paní, Vilém Tauský: píseň Pochod mladých, píseň Koupala se bába v mořu, píseň Ej uchněm T: K.M. Walló Zp: sbor dětskýFrantišek Paul Arch: Alois Mecera H: Jindřich Plachta (kastelán Sojka), Josef Skřivan (francouzský malíř Grikov), František Paul (policajt a malíř Vaňousek), Urbánek Karel (2) (majitel hradu Hornovský), Zdenka Habrovcová (Kamila, dcera Hornovského), Miloš Nedbal (tajemník Hornovského Tragač), Jan Purkrábek (majitel kolotoče Koulička), Stanislav Hejný (detektiv), Jiří Hron (četnický strážmistr), Vlasta Hrubá (učitelka Skalská), Jarmila Urbánková (majitelka střelnice Paličková), Nina Balcarová (Nováková, matka Věrky a Lojzíka), Zdenka Žižková (Věrka Nováková), Fiala Alois (2) (Jiřík, kastelánův vnuk), Milan Moravec (Frantík), Josef Hudeček (Pepík), Pospíšil Karel (2) (Toník), Antonín Kočí (mrzáček Lojzík Novák), Kraus Josef (2) (četník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Legiafilm © Národní filmový archiv 
 
   V obrazárně starého zámku kopíruje vzácný Van Dyckův obraz Bílé paní francouzský malíř Grikov. Kluci, kamarádi kastelánova vnuka, si hrají u zámku a rozhodnou se prozkoumat tajnou chodbu, kterou objevili v podzámčí. Všimnou si, že chodba končí v obrazárně. Nová paní učitelka zjistí, že jeden z jejích žáků, Lojzík Novák, je chromý a že jeho chudá ovdovělá matka nemá na operaci peníze. Zámecký tajemník, který kopii objednal, se pokusí obraz ukrást. Srolované plátno mu však sebere v nestřeženém okamžiku pes. Vzácný originál pak projde rukama několika lidí, kteří o jeho ceně nemají potuchy. Ocitne se dokonce na papírovém draku a také ve střelnici jako terč. Protože je z krádeže podezřelý sympatický malíř, chtějí mu kluci pomoci. Obraz naleznou a s pomocí tajné chodby usvědčí i pravého zloděje. Majitel zámku jim vyplatí odměnu, kterou kluci chtějí věnovat na Lojzíkovu operaci. Dojatý zámecký pán však celé léčení zaplatí. Mladá učitelka se sblíží s malířem.
   In the picture gallery of an old chateau French painter Grikov is copying a rare painting by Van Dyck "Woman in White". Boys, friends of the castellan's grandson, play at the chateau and they decide to explore a secret corridor they have discovered in the area around the chateau. They notice that the corridor ends in the picture gallery. The new teacher finds out that one of her pupils, Lojzík Novák, is lame and that his poor widowed mother does not have enough money for him to have an operation. The chateau's secretary, who has ordered the copy be made, attempts to steal the painting. In an unguarded moment, however, a dog deprives him of the rolled up canvas. The rare original then passes through the hands of several people who have no idea of its value. It even lands up on a kite and also as a target at a shooting-range. Because the likeable painter is suspected of the theft the boys would like to help him. They find the painting and with the aid of the secret corridor they also prove guilty the true thief. The owner of the chateau pays them a reward which the boys want to give over for Lojzík's operation. The touched lord of the chateau, however, pays the entire medical expense. The young teacher becomes closer to the painter.