Zlatý člověk  (The Golden Man)
R: Vladimír Slavínský V: Slavia-film, 1939 VV: Alois FialaJan Sinnreich N: román Zlatý člověk S: Vladimír Slavínský AR: Antonín Kubový K: Ferdinand Pečenka Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Opuštěná T: František Kudrna Arch: Alois Mecera St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Otomar Korbelář (profesor MUDr.Petr Partyk), Hana Vítová (Pavla, Partykova žena), Zita Kabátová (MUDr.Jožka Severýnová), Raoul Schránil (MUDr.Karel Jáchym), Bohuš Záhorský (MUDr.Jan Stejskal), Karel Černý (profesor MUDr.Bouček, primář nemoc), Marie Pilská (nemocniční sestra Matylda), Fanča Foltová (sestra Boženka), Marie Přikrylová (sestra v ordinaci MUDr.Stejskala), Slávka Rosenbergová (nemocniční sestra), Marie Vildová (nemocniční sestra), Elsa Vetešníková (nemocniční sestra), Karel Veverka (profesor MUDr.Květoň), Vojta Merten (vrátný v sanatoriu František), Dagmar Vondrová (služka u Partyků), Antonín Zacpal (syn nemocné matky), Václav Pata (číšník), Antonín Frič (pacient), Marie Geblerová (sekretářka na klinice profesora Bo), Hrdličková Marie (2) (pacientka), Jiřina Bohdalová (dcerka zraněného dílovedoucího), Rudolfína Schránilová (snoubenka MUDr.Stejskala Alena) Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 08.12.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Profesor Partyk je slavný chirurg. Pro nával práce v sanatoriu zanedbává svou půvabnou ženu Pavlu. O místo u Partyka se uchází mladý lékař Jáchym. Na chodbě sanatoria potká Pavlu, která se mu představí jako Marie Novotná. Protože si jsou vzájemně sympatičtí, začnou se spolu scházet. Partyk si všimne, že se jeho žena už v sanatoriu neobjevuje, a začne ji podezírat z nevěry. Jáchym mu vypráví o své přítelkyni a Partyk projeví zájem ji poznat. Pavla setkání odmítne. Partykovo neurčité podezření, že Marie je vlastně Pavla, se potvrdí, když zachytí v telefonu její vzkaz, aby dr. Jáchym ihned volal Marii Novotnou. Pošle Jáchyma do svého domu s dopisem pro Pavlu a ten pozná, že jeho milovaná Marie je vlastně Partykova žena. Zdrcen odchází ze sanatoria. Partyk zažádá o rozvod a chce si pak vzít doktorku Severýnovou, která ho miluje. Pavla mu oznámí, že čeká dítě. Ženský lékař zjistí, že je těhotná již šest měsíců. Partyk si uvědomí, že očekávané dítě je jeho, a vrátí se k Pavle.
   Professor Partyk is a famous surgeon. Due to the rush of work in the sanatorium he neglects his charming wife Pavla. Jáchym, a young doctor, applies for a position at Partyk's. In the corridor of the sanatorium he encounters Pavla, who introduces herself as Marie Novotná. Because they both have a liking for one another they begin to meet together. Partyk notices that his wife no longer shows up at the sanatorium and he begins to suspect her of infidelity. Jáchym tells him about his girlfriend and Partyk expresses an interest in meeting her. Pavla dismisses such a meeting. Partyk's uncertain suspicion that Marie is actually Pavla is confirmed when he intercepts her message on the telephone for Dr. Jáchym to call Marie Novotná at once. He sends Jáchym to his house with a message for Pavla and Jáchym realizes that his beloved Marie is in fact Partyk's wife. Broken-hearted he leaves the sanatorium. Partyk petitions for divorce and he then wants to marry Dr Severýnová, who is in love with him. Pavla informs him that she is with child. The gynaecologist ascertains that she has been pregnant for six months. Partyk realises that the expected child is his and he returns to Pavla.