Zlaté ptáče  (The Golden Bird)
R: Oldřich Kmínek V: Primus, 1932 N: Josef Karel Šlejhar S: Otto RádlOldřich Kmínek K: Jan Stallich Hu: E.F. Burian; archivní – E.F. Burian: píseň Kdyby ses byl nenarodil, E.F. Burian: píseň Má panna je v Panama sama, E.F. Burian: píseň Můj zlatý ptáčku, mám tě rád, E.F. Burian: píseň Práce rukou dvou, E.F. Burian: píseň Píseň kol T: Otto RádlJosef GrussWalter LustigE.F. Burian Zp: Ela ŠárkováE.F. BurianOtomar Korbelář Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Otomar Korbelář (dělník Petr), Dagmar Kmínková (Petrova dceruška Hanička), Ela Šárková (tanečnice Ella), Vladimír Majer (Ellin bývalý milenec), Novák Josef (3) (majitel zábavního podniku "Zlatá k), Karel Třešňák (lékař), Milka Balek-Brodská (sousedka), Jiřina Stránská (číšnice), E.F. Burian (jazzový zpěvák), Blanka Waleská (host v baru), Otto Rádl (host v baru), Emil Dlesk (dělník), Jožka Görlich (dělník), Josef Zezulka (chodec), Antonín Volný (topič) Fo: 35 mm Ve: česká D: Primus Pr: 17.06.1932 © Národní filmový archiv 
 
   Petr zůstal po smrti ženy sám s dcerkou Haničkou. Je zaměstnán v hutích a o Haničku pečuje nevlídná a zlá sousedka. Nešťastného dítěte si povšimne tanečnice Ella. Obě se spřátelí a Ella Haničku často navštěvuje. Jednoho dne se Petr vrátí předčasně z práce, neboť byl právě propuštěn. Doma zastihne Ellu a dozví se od ní o neradostném životě své dcerky. Je však příliš zaujat vlastními starostmi a pošle Ellu pryč. Marně shání práci a večer sedává v baru, kde Ella tančí a zpívá píseň o zlatém ptáčeti. Při jednom vystoupení je Ella napadena svým bývalým milým. Zastání najde jen u Petra, po skandálu však dostane výpověď. Ella musí odjet a jde se rozloučit. V bytě najde Petra u postýlky těžce nemocného děvčátka. Ella zůstane a probdí s Petrem u Haničky celou noc. Vyčerpaný Petr usne. Zdá se mu, že dítě zemřelo. Z mučivého snu ho vytrhne lékař, který mu oznámí, že se Hanička uzdravuje. Jeho štěstí je završeno zprávou o opětném otevření hutí. Petr dostane práci a Ella se stává novou Haniččinou matkou.
   Petr has remained alone with his daughter Hanička after the death of his wife. He is employed in the iron works and a wicked and harsh neighbour looks after Hanička. The unhappy child notices the dancer Ella. They make friends with one another and Ella often comes to visit Hanička. One day Petr returns from work earlier than usual, for he was just laid off. He catches Ella at his home and he learns from her of his daughter's joyless life. However, he is too preoccupied with his own troubles and he sends Ella away. He looks for work in vain and in the evenings he sits in the bar where Ella dances and sings a song about a little golden bird. During one performance Ella is assaulted by her former boyfriend. Petr is the only one to defend her. After the scandal, however, she is dismissed from her work. Ella must leave and she goes to say goodbye. In the apartment she finds Petr at the bedside of the gravely ill little girl. Ella remains and stays the entire night awake at Hanička's side with Petr. The exhausted Petr falls asleep. He dreams that his child has died. He is wrested from the tortuous dream by the doctor who informs hims that Hanička is recovering. His happiness is capped by the re-opened ironworks. Petr once again has work and Ella becomes Hanička's new mother.