Zlaté dno  (Skill of Gold)
R: Vladimír Slavínský V: Lucernafilm, 1942 VV: Oldřich Papež N: Augustin Sedláček S: Vladimír Slavínský AR: Eduard Šimáček K: Josef Střecha Hu: Josef Dobeš Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Vlasta Burian (papírník Cyril Putička), Věra Ferbasová (Konstantina, Putičkova dcera), Raoul Schránil (ing.Vilém Putička, syn), Antonín Streit (ing.Jaroslav Putička, syn), Zita Kabátová (majitelka papírnictví Jarmila Vale), Jaroslav Marvan (kupec Josef Neškudla), Antonie Langrová (Neškudlova manželka Emilka), Antonín Strnad (prezident banky dr.Karviš), Růžena Šlemrová (Karvišová), Vilém Pruner (dr.Richard Karviš, manžel Konstant), Marie Ptáková (hospodyně Fanynka), Marie Blažková (hospodyně Růženka), Antonín Brož (Putičkův nástupce J.Nový), Deyl Rudolf ml. (příručí v papírnictví), František Filipovský (lékař), Vladimír Pospíšil-Born (baron Leopold Ripanský), Vladimír Salač (sextán Ježek), Zdeněk Šavrda (obchodvedoucí Cibulka), Jiří Vondrovič (prodavač), Dagmar Lehovcová (písařka na stroji), Alena Hajdová (holčička), Bohumil Langer (chodec), Bedřich Ulrych (host u Karvišů), Jindra Hermanová (Kryštofová), Karel Kolár (rada Domanský), Marie Vildová (manželka Domanského), Vladimír Růžička (sluha), Květa Nechvátalová (Věra, Vilémova manželka), Antonín Mikulič (kluk), Jaroslav Hladík (zákazník), Eva Bartáková (dítě v papírnictví), Jindřich Láznička (host u Karvišů), Jiří Krchňavý (kluk) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 07.02.1943 © Národní filmový archiv 
 
   Papírník Cyril Putička pilně obhospodařuje svůj malý krámek. Sám úspěšně vychoval dva syny, dnes stavební inženýry, a dceru Konstantinu. Děti ho přemlouvají k odchodu do Prahy, kde může užívat zaslouženého odpočinku v moderně zařízeném bytě. Protože se Konstantina chce provdat za syna bankéře, otec nakonec souhlasí. Ale děti už mají svůj život a činorodý Putička se velmi nudí. Najde si proto místo příručího v papírnictví u mladé vdovy Jarmily Valentové. Svými schopnostmi pomůže zvelebit její obchod. Synové, kteří mu marně brání v "nedůstojném" povolání, se s ním rozejdou ve zlém. Po čase se Putička žení s paní Jarmilou a zřizuje několik filiálek. Po pěti letech kajícně přicházejí děti, které mezitím ztroskotaly v manželství i podnikání. Otec i Jarmila je laskavě přijmou a postarají se o jejich novou budoucnost.
   Stationer Cyril Putička diligently works his small shop. Alone he has successfully raised two sons, today civil engineers, and a daughter, Konstantina. His children persuade him to go to Prague, where he will be able to enjoy a much deserved retirement in a modernly furnished apartment. Because Konstantina would like to marry the son of a banker, her father eventually agrees. But the children already have their own lives and the active Putička is extremely bored. Therefore he finds a position as an assistant in a stationary shop belonging to the young widow Jarmila Valentová. Through his know-how he helps improve her business. His sons, who have in vain impeded him from an "undignified" profession, part with him on bitter terms. After a while Putička and Jarmila get married and set up several branch companies. After five years Putička's children, who in the meantime have foundered in business and marriage, come to him in contrition. Their father and Jarmila accept them kindly and they look after their new future.