Zlatá Kateřina  (Golden Catherine)
R: Vladimír Slavínský V: Ufa, 1934 VV: Zdeněk Reimann N: divadelní hra Kateřina Vzdorovitá S: Emil Artur LongenVladimír Slavínský AR: Antonín Kubový K: Václav Vích Hu: Josef Kumok; archivní – Josef Kumok: píseň Přátelství a láska, Josef Kumok: píseň Tys má jediná T: Otakar Hanuš Zp: Vladimír BorskýOtomar KorbelářSinging Babies Arch: Štěpán Kopecký Kost: Hana PodolskáJitka Anhertová St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník H: Antonie Nedošinská (majitelka obch.s rybami Kateřina U), Lída Baarová (Lída Udatná, dcera Kateřiny), Vladimír Borský (advokát JUDr.Rudolf Valenta), Otomar Korbelář (Čechoameričan Jonn Sam), Jindřich Plachta (daňový poradce Pěnkava, přítel Kat), Ella Nollová (služka u Kateřiny Fanynka), Růžena Šlemrová (Kateřina Kremličková,Samova "sestř), Helena Bušová (Magda Polanská, Valentova přítelky), Karel Dostal (vyšetřující soudce), Jan W. Speerger (vězeňský dozorce), Vladimír Řepa (host v horské chatě), Magda Kopřivová (trafikantka Marie Mašková), Eva Gardenová-Skalická (komorná), M. Sokolová (prodavačka), Josef Bunzl (detektiv), Růžena Zíbová-Hofmanová (zákaznice), František Černý (majitel realit Bronislav Lopata), Pavel Demel (úředník amerického velvyslanectví), Josef Kotalík (policejní komisař), Felix Kühne (zástupce továrny na nedobytné pokl), Jiří Hron (akcionář), Robert Ford (akcionář), Věkoslav Satoria (akcionář), Václav Menger (správce věznice), Fanča Foltová (lyžařka v horské chatě), Singing Babies (pěvecký sbor), Hawai Band Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 23.02.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Špatná hospodářská situace způsobí, že majitelka obchodu s rybami Kateřina Udatná musí vyhlásit bankrot. Žena je zdrcena, protože celý život tvrdě pracovala. Neočekávaně dostane dopis z Ameriky od jistého Jonna Sama, který jí oznamuje, že přijíždí do Evropy, kde se hodlá usadit. Přiveze jí zprávu o dědictví, které má paní Kateřina získat po jeho zemřelém strýci. Obchodnice je zachráněna, může vyrovnat dluhy a spolu se Samem založí společnost na výrobu léčiv. Sam se zamiluje do Kateřininy dcery Lídy. Ta jeho cit opětuje, ale nejprve se chce ujistit, zda novou láskou neublíží Rudolfovi, svému příteli z dětství. Mladík má však děvče. Z radosti mu Lída padne do náruče. V té chvíli je zahlédne Sam a rozčarován odjede tajně do Krkonoš. V jeho nepřítomnosti je paní Kateřina nařčena, že dědictví získala podvodem, a policie ji vezme do vazby. Samovým návratem se nedorozumění vysvětlí: ukáže se, že paní Kateřina je pravou dědičkou a její dcera Lída se s Jonnem zasnoubí.
   The economic situation is so poor that the proprietress of a fish store, Kateřina Udatná, must declare bankruptcy. The woman is broken-hearted because she has worked hard her entire life. She unexpectedly receives a letter from America, from a certain Jonn Sam, who informs her that he is coming to Europe where he intends to settle. He brings her news of an inheritance which Mrs Kateřina has received from his deceased uncle. The businesswoman is saved, she is able to settle her debts and together with Sam found a company for the manufacture of pharmaceuticals. Sam has fallen in love with Kateřina's daughter Lída. She returns his feelings, but she must first make sure that her new love does not hurt Rudolf, her friend from childhood. But the young man has a girl. Out of joy Lída falls into his arms. At that moment they are spotted by Sam and in sorrow he leaves secretly to the Krkonoše Mountains. In his absence Mrs Kateřina is accused of acquiring the inheritance by fraud and the police incarcerate her. The misunderstanding is cleared up by Sam's return: it is shown that Mrs Kateřina is the true heiress and her daughter Lída becomes engaged to Jonn Sam.