Ze všech jediná [německá verze]  (One and Only, The [German version])
R: Karl Heinz Martin V: Kabeláč Josef/Czernin Th., 1938 VV: F.M. Zoidl N: Harald Bratt S: Gerhard T. BuchholzGeza von Cziffra AR: Ernst Rechenmacher K: Oskar Schnirch Hu: Jára Beneš Arch: Bohumil Heš St: Else Baum Zv: Josef Hauptmann H: Friedl Czepa (sekretářka Anja von Krenesch), Claire Fuchs-Kaufmann (Henriette Chalais), Hertha Feiler (Mabel Chesterton), Hans Schott-Schöbinger (americký finančník Frank Harris), Ernst Dumcke (sir James Chesterton, otec Mabel), Tibor von Halmay (Tobby Drummond), Karl Skraup (Patrik), Auguste PünkösdyMihail XanthoViktor AfritschOtto StormViktor BraunWaldemar BornOtto StormViktor BraunL.J. Lauterböck Fo: 35 mm Ve: německá D: Lloyd Pr: 16.08.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Mladá bankovní úřednice Lída Veselá se velmi sblížila s Milanem Novákem. Netuší, že ve skutečnosti jde o jugoslávského průmyslníka Milana Bora, který přijel do Prahy na konferenci finančních magnátů z celého světa, svolanou sirem Brownem z Londýna. Ten chce získat podporu pro svůj projekt stavby železnice z Asie do Evropy. Lída je přizvána na jednání jako zapisovatelka a když se tam setká s Borem, je uražena jeho podvodem. Bor navrhne místo železnice letecký most a jednání končí pro Browna nezdarem. V časové tísni pošle Milan Lídě pouze krátký dopis a drahý náramek na památku. Dotčená dívka přijme Brownovu nabídku na místo sekretářky a odjede s ním do světa. Bor se dobře připraví na nové zasedání v Dubrovníku a opět má jeho návrh úspěch. Brown mu chce znemožnit účast na závěrečném jednání, ale úskok se nezdaří. Lída, která neustále odmítala Borovo vysvětlování a nepřijala ani Brownovu nabídku k sňatku, odjíždí do Prahy. Milan však brzy přijede za ní, aby ji přesvědčil, že ona je ta ze všech jediná.
   Young bank clerk Lída Veselá has become quite close to Milan Novák. She does not suspect that in reality he is the Yugoslavian industrialist Milan Bor, who has come to Prague for a conference of financial magnates from the whole world summoned by Mr Brown of London. Sir Brown would like to acquire financial support for his project to construct a railway line from Asia to Europe. Lída is invited to the proceedings as a stenographer, and when she meets Bor there she takes umbrage at his fraud. Bor proposes instead of a railway an air route and the negotiations end for Brown in failure. Pressed for time Milan sends Lída only a short letter and a bracelet as a memento. The offended woman accepts Brown's offer to become his secretary and leaves to travel the world. Bor prepares himself well for a new conference in Dubrovnik and again he has upper hand. Brown would like to preclude his participation at the closing discussion, but his trick does not come off. Lída, who has persistently refused Bor's explanation and has not accepted Bor's marriage proposal as well, leaves for Prague. Milan, however, soon shows up to convince her that she is the one and only for him.