Ze světa lesních samot  (From the World of Forest Solitude)
R: Miroslav J. Krňanský V: Beda,Heller, 1933 VV: Jaroslav Schneider N: román Ze světa lesních samot S: Otakar Vávra K: Václav Vích Hu: E.F. Burian; archivní – píseň lidové písně, E.F. Burianpíseň T: Ruda JuristKarel Tobis Arch: Štěpán KopeckýFerdinand Fiala St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník H: J.O. Martin (revírník Kořán), Marlis Ginalská (Zdena, Kořánova žena), Alexander Třebovský (hajný Vavruch), Blanka Waleská (Katy, Vavruchova dcera), Emilie Sedláčková (hospodyně Nany), Vladimír Borský (pytlák Luizl), Felix Bartoš (Luizlův otec), Karel Mácha-Kuča (adjunkt Svijanský), E.F. Burian (dřevorubec), Emanuel Hříbal (překupník), Josef Loskot (hostinský), Václav Pecián (domkář), Jan Svoboda (dřevorubec) Chor: Bonda Szynglarski Fo: 35 mm Ve: česká D: Beda,Heller Pr: 17.02.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Revírník Kořán žije v šumavských lesích jen se svou starou hospodyní. Cítí se velmi osaměle a proto požádá své nadřízené o přidělení adjunkta a o povolení k sňatku. Jeho žádosti je vyhověno a nový adjunkt Svijanský přijede do polesí po Kořánově odjezdu za nevěstou. Adjunkt se brzy seznámí s hajným Vavruchem a jeho dcerou Katy. Vavruchovi hrozí ztráta místa, protože nedokáže ochránit les před bavorskými pytláky, kteří přecházejí tajně hranice. Do Katy je zamilován pytlák Luizl, který začne krutě žárlit na mladého adjunkta a dokonce ho zbije. Zatím se vrátí Kořán se svojí ženou. Mladá paní Kořánová je brzy nespokojená s tvrdým životem v lesní samotě a vzpomíná na veselé časy v Budějovicích. Jednoho smutného večera podlehne ve slabé chvilce adjunktovu svádění. Ráno, zoufalá ze svého poklesku, se vyzná staré hospodyni. Moudrá žena ji utěší nadějí, že všechno zlé se dá napravit dobrem. Luizl se usadí, začne hospodařit a vezme si Katy za ženu.
   Forester Kořán lives in the woods of Šumava forest with only his aged housekeeper. He feels very lonely, and therefore he requests his superior to assign him an adjunct and allow him to go get married. His request is granted and the new adjunct, Svijanský, comes to the forest district after Kořán's departure to find a bride. The adjunct soon meets gamekeeper Vavruch and his daughter Katy. Vavruch is threatened with losing his position because he is unable to protect the forest from Bavarian poachers who secretly pass over the border. One poacher, Luizl, is in love with Katy and he begins to be bitterly jealous of the young adjunct, and he even beats him. Kořán returns in the meantime with his wife. The young Mrs. Kořán is soon dissatisfied with the difficult life in the solitude of the forest and recalls the good times in Budějovice. One sad evening, in a moment of weakness, she succumbs to the wooings of the adjunct. In the morning, desperate from her fall, she confesses everything to the old servant. The wise woman comforts her with the prospect that from all things bad it is possible to change things for the better. Luizl settles down, begins to farm, and takes Katy as his wife.