Ze soudní síně  (From the Court Room)
V: Union Vox, 1938 H: Alois Peterka (soudce), Ota Motyčka (přísedící), Jaroslav Bráška (vlasatý pán) Fo: 35 mm Ve: česká D: Union Vox © Národní filmový archiv 
 
   Před soudce předstupují pánové s prořídlými vlasy a jeden po druhém prohlašují, že se cítí vinni. Soudce potvrdí, že jsou skutečně zodpovědni za špatný stav své kštice, když existuje tak skvělý prostředek proti vypadávání vlasů, jako je Trilysin. Spokojený pán si vtírá tuto vodičku do své bujné kštice.
   Men with thinnish hair come before the judge and one by one confess they are guilty. The judge says they are indeed guilty - of the poor state of their hair when there is such a good anti-thinning product as Trilysin. A satisfied man with luxuriant hair is seen rubbing the liquid into his hair.