Ze soboty na neděli  (From Saturday to Sunday)
R: Gustav Machatý V: AB, 1931 VV: František Horký N: Vítězslav Nezval S: Vítězslav NezvalGustav Machatý K: Václav Vích Hu: Jaroslav Ježek; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta (Proč bychom se netěšili), Jaroslav Ježek: píseň Teď ještě ne, Jaroslav Ježek: píseň Slovník lásky, píseň Na tý louce zelený, píseň Sivá holuběnko T: Vítězslav Nezval Zp: Jiřina ŠejbalováJaroslav GradwohlMagda MaděrováR.A. DvorskýFrantišek Sauersbor mužský Arch: Alexander Hackenschmied St: Gustav Machatý H: L.H. Struna (sazeč Karel Benda), Magda Maděrová (písařka Máňa), Jiřina Šejbalová (písařka Nany), Karel Jičínský (Ervín), R.A. Dvorský (Pavel, Ervínův přítel), F.X. Mlejnek (rozhlasový hlasatel), Mimi Erbenová (návštěvnice baru), Jan Richter (opilec v kavárně), František Sauer (opilec v kavárně), Václav Menger (policejní komisař), Leo Marten (tanečník v baru), Milada Matysová (tanečnice v baru), Ludvík Hradský (tanečník v baru), Josef Kobík (kočébr), Jindřich Adolf (návštěvník v kavárně), Josef Klapuch (strážník), Miloslav Svoboda (opilec v kavárně), Aša Vašátková (tanečnice v baru), Jaroslav Gradwohl Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd Pr: 01.05.1931 © Národní filmový archiv 
 
   Dvě mladé přítelkyně, písařky Máňa a Nany, spolu bydlí i pracují, ale jejich povahy jsou odlišné. Nany přemluví Máňu, aby šla s ní v sobotu večer do baru. Půjčí jí své šaty. V baru je hostí sukničkář Ervín s kamarádem Pavlem. Naivní Máňa není zvyklá na alkohol a opije se. Když ji Ervín začne obtěžovat, odmítne ho a nevšimne si, že jí dal do kabelky tisícikorunu, a nakonec uteče. Prudký déšť jí zničí šaty. Zbědované dívky se ujme Karel Benda, který ji nechá ve svém bytě přenocovat. Máňa vděčně přijme nabídku, že jí přinese z jejího bytu nové ošacení. Karel se vrací s dopisem od Nany, ve kterém jí spolubydlící vzkazuje, že Ervín chce vrátit svou tisícikorunu. Máňa skutečně s překvapením objeví peníze ve své kabelce. Cítí se před laskavým Karlem zahanbená a bez vysvětlení odchází. Karel běží za ní s její zapomenutou kabelkou a je zadržen strážníkem, který se domnívá, že kabelku ukradl. Do Mánina bytu se dostane na poslední chvíli, právě včas, aby zachránil Máňu před sebevraždou. Po čase volá uzdravené dívce do práce a domluví si s ní schůzku.
   Two young girlfriends, the typists Máňa and Nany, live and work together, but they have different natures. Nany persuades Máňa to go with her to a bar Saturday evening. She lends her clothes. In the bar are the skirt-chaser Ervín and his friend Pavel. The naive Máňa, unused to alcohol, gets drunk. When Ervín begins to accost her, she repulses him and does not notice that he has placed a thousand-crown note in her purse. She eventually runs off. A violent rain destroys her clothes. The girl, in a wretched state, is taken on by Karel Benda, who lets her spend the night in his apartment. Máňa gratefully accepts his offer that he bring from her apartment new clothing. Karel returns with a note from Nany in which she informs her roommate that Ervín has demanded that his thousand crowns be returned. Máňa in genuine surprise finds the money in her purse. She feels shamed in front of the kind Karel and she leaves without giving an explanation. Karel runs after her with her purse she has forgotten and is detained by a police officer who thinks that Karel has stolen the purse. He manages to arrive at Máňa's apartment at the last possible moment to save her from suiciding. After a time he calls the recovered girl at work and they agree to meet for a date.