Zborov  (Zborov)
R: J.A. HolmanJiří Slavíček V: Nationalfilm, 1938 VV: Karel FeixVáclav Dražil N: Rudolf Medek S: J.A. Holman K: Josef StřechaVladimír Kolátor Hu: Otakar Jeremiáš; archivní – píseň Hercegovina samá rovina, píseň Ej uchněm, píseň Zelení hájové, píseň Kolíne, Kolíne, píseň Ktož jsú boží bojovníci Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: František Kreuzmannsbor mužský Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: Vilém Taraba Op: Prüll Emanuel mjr. /vojens.p H: František Smolík (dílovedoucí Škodových závodů Kalin), Marie Ptáková (Anna, Kalinova žena), Ladislav Boháč (nadporučík Pavel Kalina, starší sy), Vladimír Šmeral (Jeník, mladší syn Kalinových), Jarmila Beránková (Hanička Langrová, Jeníkova nevěsta), Václav Trégl (ptáčník Karel Ledvina), Jiří Plachý (šikovatel Rabas, původně železničá), František Vnouček (dobrovolník Miloš, Rabasův syn), Vítězslav Boček (jednoročák Zamrazil, pův.divadelní), Karel Dymák (ruský hoch Kolja Semjaško zv. Miku), L.H. Struna (Karpíšek,rakous.voják,pozd.č.dobro), František Kreuzmann (Halama,rakous.voják,pozd.čs.dobrov), Gabriel Hart (profesor Kodeš,rak.voják,pozd.čs.d), Alois Peterka (Hořica,rak.voják,později čs.dobrov), Stanislav Neumann (Kopecký,rak.voják,později čs.dobro), R.A. Strejka (Zámečník,rak.voják,později čs.dobr), Vladimír Řepa (Kolenatý,rak.voják,později čs.dobr), Jaroslav Marvan (plukovní lékař), Nataša Gollová (ošetřovatelka), Karel Hradilák (náborník České družiny Fišer), Andrej Bagar (náborník České družiny Veselý), Bedřich Veverka (nadporučík Hausmacher), Jiří Vondrovič (dobrovolník), V. Ruban (dobrovolník), Franz Richter (kapitán Knoteck), J. Volker (kapitán Scheibe), N. Nikolskij (plukovník Trojanov), Bedřich Frank (dělník Hašek), Bolek Prchal (dělník Homola), Karel Kolár (dělník Vojtek), Hrušínský Rudolf st. (dělník Randák), Karel Šanda (vojín Šindelář), Ferenc Futurista (kočí), Jan W. Speerger (rakouský četník), Josef Vošalík (divadelní garderobiér Hruška), Ladislav Janeček (poručík Voženílek, dobrov.Čes.druž), Jaroslav Sadílek (dobrovolník České družiny), Emil Dlesk (dobrovolník České družiny), Adolf Horálek (dobrovolník České družiny), Josef Prídavok (poddůstojník-dobrovolník), Vladimír Štros (ruská spojka), Václav Menger (ruský poddůstojník), Antonín Zíb (inženýr v provozní kanceláři Škodo), Václav Mlčkovský (ředitel Škodovky Skřivan), Svatopluk Beneš (sborista Plzeňského divadla), Rudolf Hrušínský (sborista Plzeňského divadla), Vilém Pruner (rakouský důstojník), Kraus Josef (2) (rakouský vojín), Frank Rose-Růžička (rakouský vojín), Achmed Bekuh (ruský mužik-zajatec), Karel Veverka (člen polního soudu), Josef Kotalík (člen polního soudu), František Lašek (člen polního soudu), Antonín Frič (polní kurát), Fráňa Vajner (hostinský), Josef Příhoda (listonoš), Milena Velíšková (švadlena) Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 06.01.1939 © Národní filmový archiv 
 
   V roce 1914 se ve Škodových závodech horečně zbrojí. Pracují tam i dva bratři Kalinovi. Pavel, který je přívržencem monarchie, a Jan, který hájí myšlenku panslavismu. Těsně před mobilizací se Janovi podaří utéct do Ruska. Pavel narukuje do rakouské armády. Uplynou dva roky války. V Rusku vytvoří skupina dobrovolníků Českou družinu bojující proti rakouské monarchii. Do této družiny se přihlásil i Jan. V rakouském vojsku slouží Pavel spolu se šikovatelem Rabasem. Rabasův syn Miloš, který byl dobrovolníkem České družiny, se dostal do rakouského zajetí a Rabas pro něho chce vyprosit milost. Ale Miloš před vojenským soudem prohlásí, že vědomě bojoval za svobodu vlasti a je vzápětí odsouzen k smrti. Rabas je těžce otřesen jeho osudem a od té chvíle se snaží přeběhnout k Rusům, což se mu nakonec podaří. Po vypuknutí ruské revoluce žádají vojáci, nyní už Československé brigády, aby byli nasazeni na frontu. 2. července 1917 bojují po boku ruské armády u Zborova. Přes těžké ztráty postupují nezadržitelně vpřed. Mezi raněnými najde Jan svého bratra a dopraví ho do polního lazaretu. Rabas, který byl raněn, umírá. Jeho poslední slova patří svobodné vlasti.
   In 1914 in the Škoda factories they hectically manufacture armaments. Also working there are the two Kalina brothers: Pavel, who is a supporter of the monarchy and Jan, who advocates the notion of Pan-Slavism. Just before mobilization Jan manages to flee to Russia. Pavel joins the Austrian Army. Two years of war go by. In Russia a group of volunteers forms a Czech company fighting against the Austrian monarchy. Jan also signs up with this company. Pavel serves in the Austrian military together with Sergeant-Major Rabas. Rabas's son Miloš, who was a volunteer in the Czech company, is taken prisoner by Austrian troops and Rabas wants to solicit leniency for him. But Miloš declares that he consciously fought for the liberation of his homeland, and therefore he is sentenced to death. Rabas is severely shaken by his son's fate and henceforth he tries to run over to the Russians, which he eventually succeeds in doing. After the Russian Revolution erupts the soldiers request, now already the Czechoslovak brigade, that they be stationed at the front. On July 2, 1917 they fight at the side of the Russian Army at Zborov. Despite heavy losses they advance unstoppably forward. Among the wounded Jan finds his brother and transports him to a field hospital. Rabas, also wounded, dies. His last