Zachráněné štěstí  (Rescued Happiness)
R: Jiří Lehovec V: Lehovec Jiří, 1943 N: Emanuel Tilsch S: Jiří Lehovec K: Jan Matoušek Hu: Miloš Smatek St: Jiří Lehovec Zv: Antonín Rambousek NT: Ladislav Zástěra kom: Bohumil Vošahlík H: Darja Hajská (žena), Bohumil Vošahlík (muž) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Hospodyňka uklízí po malířích. Pokouší se umýt okna hadrem a vodou. Sklo je však plné kapek barvy. Žena začne barvu seškrabávat žiletkou. S vyčítavým pohledem si pro čepelku přichází její muž, který se právě začal holit. Žena s ulehčením a muž s radostí zjišťují, že žiletka se ani trochu neotupila. Tím se potvrdila vysoká kvalita holících čepelek značky Maka.
   House painters leave an apartment. The housekeeper tries to wash the windows clean with a cloth and water, but it is spotted with paint. The woman starts to scratch away the paint with a razor blade. Her husband, with shaving foam on his face and an annoyed look, comes to get the blade. She is relieved and he is happy to discover that the blade has not been blunted at all. This confirms the high quality of Maka razor blades.