Záhada modrého pokoje  (The Mystery of the Blue Room)
R: Miroslav Cikán V: Lepka, 1933 VV: Josef Hašler N: román S: Karel Hašler K: Jan Stallich Hu: Karel HašlerHeinz Letton; archivní – Heinz Letton: píseň Po tobě toužím Nahr: Melody Boys Dir: R.A. Dvorský T: Karel Hašler Zp: Jiřina Šejbalová Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník H: Karel Hašler (hrabě von Hellford), František Smolík (cizinec), Jiřina Šejbalová (Irena Hellfordová), Bedřich Vrbský (komisař Brown), František Kovářík (komorník Pavel), Jan Sviták (námořní důstojník Jimmy Brink), Miroslav Svoboda (Tom Brandt), Antonín Novotný (reportér Frank Ferber), Jaroslav Marvan (policejní inspektor Gent), Helena Sedláková (komorná Betty), Milada Smolíková (kuchařka Marie), Jan W. Speerger (řidič Max), V. Sviták (detektiv), Rudolf Žák (tajný) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lepka Pr: 03.02.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Hrabě Hellford vypráví své dceři Ireně a jejím přátelům Tomovi, Jimmymu a Frankovi o modrém pokoji, v němž přišli záhadným způsobem tři lidé o život. Tom chce získat obdiv Ireny a navrhne, aby postupně všichni tři v pokoji přespali. První noc stráví v pokoji Tom. Ráno všichni zjistí s hrůzou, že okno v pokoji je otevřené a že Tom zmizel beze stopy. Druhou noc je na řadě Frank, který doufá, že záhadu vyřeší. V modrém pokoji hraje na spinet. Náhle zazní výstřel a Frank je u spinetu nalezen mrtev. Po tomto činu Irena a Jimmy zavolají policii. Při vyšetřování vyjde najevo, že hrabě není Irenin otec, ale strýc, který se jí ujal, když jeho bratr svou rodinu opustil. Nikdo netuší, že starý komorník nechává skutečného Irenina otce, který se po dvaceti letech objevil, tajně přespávat na zámku. Ve snaze objasnit zločiny, zůstane Jimmy třetí noc v modrém pokoji. Z krbu kdosi neznámý vystřelí. Jimmy za ním utíká zadním vchodem a za pomoci policie ho chytí a odzbrojí. V pachateli pozná Toma, který se přizná, že chtěl historku o modrém pokoji využít k tomu, aby odstranil své soky a získal Irenu pro sebe. Je obviněn z vraždy a policie ho odvádí.
   Count Hellford tells to his daughter Irena and her friends Tom, Jimmy and Frank the tale of the blue room, in which three people lost their lives through mysterious causes. Tom wants to win Irena's admiration, and he proposes that each of them takes a turn at spending a night in the room. Tom spends the first night in the room. In the morning everyone discovers to their horror that the room's window is open and Tom has disappeared without a trace. The second night is Frank's turn, who hopes to solve the mystery. In the blue room he plays a spinet. Suddenly a shot rings out and Frank is found dead by the spinet. After this has happened Irena and Jimmy phone the police. During the investigation it comes to light that the count is not Irena's father but her uncle, who took charge of her after his brother abandoned his family. No one suspects that the old butler has secretly put up Irena's real father, who has shown up after twenty years, in the chateau. In an attempt to clear up the crime, Jimmy stays the third night in the blue room. Suddenly a shot rings out from the fireplace. Jimmy runs through the back entrance in pursuit of the unknown man, and with the assistance of the police he catches and disarms him. The culprit is identified as Tom, who admits that he wanted to use the h