Za řádovými dveřmi  (Beyond the Monastery Door)
R: Leo Marten V: Dafa, 1934 N: Karel Špelina S: Karel Špelina K: Karel Degl Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Nikdo se neptá co srdce šeptá zmučené, Josef Stelibský: píseň Donjuanská píseň T: Karel Růžička Zp: Nora StallichBajo trioOtto RubíkTruda Grosslichtová Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich PoledníkJosef Zora H: Jaroslav Marvan (majitel panst.Jiří Dubrovnický,plu), Otto Rubík (syn majitele panství Viktor Dubrov), Nora Stallich (syn majitele panství Zdeněk Dubrov), Hana Vítová (učitelka Jindra Remešová), Truda Grosslichtová (Marie zv. Mimi), Čeněk Šlégl (bankéř Alfréd Fuchs), Karel Postranecký (Bohumil Jarský, přítel bankéře Fuk), Jan Sviták (notář), Jindřich Fiala (tulák Štovíček), Antonín Marek (starý sluha), Břetislav Heinc (sluha), Věkoslav Satoria (komorník), Karel Šilhánek (divák na dostizích), Antonín Frič (divák na dostizích), Jindřich Adolf (domovník), Jiří Hron (novic), Bohdan Lachman (převor), Kraus Josef (2) (klíčník), Emanuel Hříbal (zaměstnanec v herně), Antonín Dekoj (šofér), Bajo trio Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 25.05.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Žena plukovníka Dubrovnického odkázala po své smrti majetek dvěma synům - Zdeňkovi a Viktorovi. V závěti projevila přání, aby se jeden z nich stal knězem. Rozmařilý Viktor nemínil matčino přání splnit a tak tento úděl připadl na mírného Zdeňka. Zdeněk miluje učitelku Jindru Remešovou, ale té se lstí zmocní Viktor. Jeho čin nezůstane bez následků. Jindra porodí dítě, o něž se Viktor nestará. Vesele žije se slečnou Mimi, až utratí všechny peníze. Spolu s bankéřem Fuchsem pak podvodem vylákají peníze i ze Zdeňka, který odešel podle matčina přání do kláštera. Ale ani tyto peníze Viktorovi nestačí a proto začíná podepisovat šeky otcovým jménem. Na základě toho postižení požadují uhrazení dluhů od plukovníka. Dubrovnický však nemá peníze a proto v zoufalství spáchá sebevraždu. Viktor uteče do Ameriky a Fuchs se neprávem nastěhuje na panství Dubrovnických. Mimi, hnána výčitkami svědomí, jede za Jindrou. Nalezne ji však mrtvou. Spolu se Zdeňkem se ujme Jindřiny dcerky. S pomocí advokáta Zdeněk získá zpět také rodinné panství. V té době se vrací polepšený Viktor. Smíří se s Mimi i se Zdeňkem a začne se starat o dceru. Zdeněk odchází zpět do kláštera.
   The wife of Colonel Dubrovnický has bequeathed her fortune after her death to their two sons - Zdeněk and Viktor. In the will she has expressed the wish that one of them become a priest. The profligate Viktor does not intend to fulfill his mother's wish and so this lot falls to the meek Zdeněk. Zdeněk is in love with the teacher Jindra Remešová, but Viktor usurps her by subterfuge. His actions are not without their consequences. Jindra gives birth to a child, whom Viktor does not care for. He lives merrily with Miss Mimi, until he loses all his money. Together with Banker Fuchs they then extract money by swindle even from Zdeněk, who has left to the monastery according to his mother's wish. But even this money is not enough for Viktor, and therefore he begins to undersign checks in his father's name. On the basis of this those affected demand reimbursement of the debts from the colonel. Dubrovnický, however, does not have the money and thus in desperation he commits suicide. Viktor flees to America and Fuchs unjustly occupies the Dubrovnický estate. Mimi, hounded by a bad conscience, goes to Jindra. She finds her dead. Together with Zdeněk she takes charge of Jindra's daughter. With the help of a lawyer Zdeněk re-obtains his family estate. At this time Viktor returns as a new man