Z českých mlýnů  (From the Czech Mills)
R: Miroslav Cikán V: Slavia-film, 1941 VV: Jan Sinnreich N: divadelní hra Veselé příběhy pana otce Kaliby na praž$ S: Václav WassermanJaroslav Mottl AR: Antonín Kubový K: Václav Hanuš Hu: Julius KalašMiloš Smatek; archivní – Pospíšil Karel (4): píseň Baj-kaj-laj, Julius KalašMiloš Smatek: píseň Nežeňme se, Julius Kalaš: píseň Co prvně zažil Adam, když poznal svou madam, Julius KalašMiloš Smatek: píseň Píseň ztracených, píseň Pode mlejnem, nade mlejnem, píseň Ku Praze je cesta dlouhá, Julius KalašMiloš Smatek: píseň Jen kolo, kolo, píseň Když jsem k vám chodíval přes ty lesy T: Jiří ChocholoušJaroslav MottlKarel Hrnčíř Zp: Mandlová Adina [dab]Nelly GaierováKocourkovští učitelésbor dětskýAnna LetenskáVladimír Salačsbor Arch: Jan Zázvorka St: Marie Bourová Zv: Stanislav Vondraš H: Theodor Pištěk (mlynář a starosta Václav Kaliba), Zorka Janů (Liduška, Kalibova dcera), Jindřich Plachta (krajánek Josef Šafránek), Svatopluk Beneš (ing.Karel Loukota, úředník Řed.st.), Adina Mandlová (tanečnice Lola), Vladimír Řepa (vrchní rada Vandas), Jiří Steimar (statkář Hrubý), František Filipovský (krejčí Krákora), Anna Letenská (služka u Kalibů Anežka), Vladimír Salač (prášek Pepík), Zdeněk Podlipný (stárek), Eman Fiala (mládek Vašek), Ferenc Futurista (truhlář Josef Zeman), Kocourkovští učitelé (cyklistický spolek "Nežeň se"), Hrušínský Rudolf st. (sedlák David), Václav Trégl (obecní strážník Kačaba), František Kreuzmann (policejní inspektor), Ladislav Janeček (kočí Francek), Josef Hořánek (farář), Gabriel Hart (lesní Jakub), Bobina Prošková (číšnice), Vladimír Smíchovský (hostinský), Miloš Šubrt (drožkář), Antonín Zacpal (portýr v hotelu "Pošta"), Emanuel Hříbal (člen uvítacího výboru), Josef Oliak (návštěvník výstavy), Ota Motyčka (fotograf), Antonín Jedlička (učedník u truhláře Zemana), Bolek Prchal (zřízenec Ředitelství c.k.státních), Leopold Horešovský (vrátný v Dvorním pivovaru), Josef Waltner (vrchní v Dvorním pivovaru), Frank Rose-Růžička (strážník), Ladislav Hemmer (tajný), A. Počta (doručovatel), Sláva Grossmann (konferenciér), Vladimír Jedlička (kluk u kuželek), Helena Málková (dítě), Zdeněk Řehoř Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 19.11.1941 © Národní filmový archiv 
 
   Do hoštěnického mlýna přijíždí na letní byt ing. Karel Loukota. Doufá, že získá od mlynáře Kaliby souhlas ke sňatku s jeho dcerou Liduškou. Kaliba ho přivítá srdečně, ale ihned ho upozorní, že svou jedinou dceru provdá pouze za mlynáře. Ve mlýně se objevuje každoroční host - krajánek Šafránek. Jako člověk zcestovalý má panu otci poradit, jak prosadit pro obec zřízení železniční zastávky. Šafránek má v Praze na ředitelství drah známého. Přesvědčí Kalibu, aby se za ním vypravili. Ještě před odjezdem přistihne mlynář Loukotu při dostaveníčku s Liduškou a vyžene ho ze mlýna. V Praze jsou zatčeni Kaliba a Šafránek pro krádež, když si spletou radu Vandase se zlodějem a seberou mu jeho hodinky. Ukáže se, že Šafránkův známý byl pouze zřízencem a navíc je už v penzi. Ten, kdo má rozhodnout, je rada Vandas, který oba žadatele vyhodí. Svolení přiváží do mlýna Vandasův zástupce - ing. Loukota. Odměnou je mu ruka věrné Lidušky.
   Eng. Karel Loukota comes for summer lodgings to the mill in Hoštěnice. He hopes that he will obtain miller Kaliba's consent to the marriage of his daughter Liduška with him. Kaliba welcomes him warmly, but he immediately makes it clear to Loukota that his only daughter will only marry a miller. The yearly guest journeyman-miller Šafránek turns up at the mill. As a man having travelled about he has to advise Mr. Kaliba on how the installation of the railway station for the community is being pushed through. Šafránek has a friend in Prague who is on the railroad directorate. He convinces Kaliba that they should set out to see him. Just before they leave the miller catches Loukota in a tryst with Liduška and banishes him from the mill. In Prague Kaliba and Šafránek are arrested for theft when having mistaken Councilman Vandas for a pickpocket they take his watch. It comes out that Šafránek's friend is only an assistant and in addition is already retired. The one who makes the decisions is Councilman Vandas, who throws out both petitioners. Vandas's representative, Eng. Loukota, delivers a compliance agreement to the mill. His reward is the hand of Liduška.