Z bláta do louže  (From the Frying-Pan into the Fire)
R: Svatopluk Innemann V: Espo, 1934 VV: Vladimír PošustaFrantišek Malý N: Karel SteklýEduard Šimáček S: Karel SteklýEduard Šimáček K: Jan Stallich Hu: John Gollwell; archivní – John Gollwell: píseň Z bláta do louže, John Gollwell: píseň Štěstí je nestálé, tak jako ptáče, John Gollwell: píseň Holčičko, mně se tak stejská, John Gollwell: píseň Znám tisíc pohádek, znám T: Saša RazovFrantišek Kudrna Zp: Fanda Mrázeksbor Arch: Štěpán Kopecký St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Jára Kohout (Narcis Straka), Truda Grosslichtová (Boženka, Strakova dcera), Fanda Mrázek (řidič Silvestr Blažek), Josef Gruss (řidič a inženýr chemie Karel Verne), Zvonimir Rogoz (stavitel Ervín Herold), Růžena Šlemrová (Hilda, Heroldova žena), Jindřich Plachta (Jakub Suldovský, Hildin otec), Ela Šárková (Irena, Heroldova milenka), Karel Hradilák (dobrodruh Harry), Milada Gampeová (radová Kabeláčová), Jan Richter (žák v taneční škole), Filip Balek-Brodský (žák v taneční škole), Eduard Ševčík (žák v taneční škole), Josef Příhoda (řidič Mareček), Přemysl Pražský (kontrolor), Ferry Seidl (řidič), Františka Schuhová (sousedka pana Straky), Bohumil Mottl (inženýr), Saša Razov (muž pod sprchou), Antonín Vaverka (vrchní z "Axy"), František Filipovský (číšník), Josef Bělský (učitel tance Roman Stěhula), Jindřich Edl (člen pomníkové komise), Josef Zezulka (člen pomníkové komise), František Šašek (člen pomníkové komise) Fo: 35 mm Ve: česká D: Espo Pr: 06.04.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Silvestr Blažek ztratí místo, ale neklesá na mysli. Dále se dvoří prodavačce Božence Strakové. O dívku se uchází také šofér stavitele Herolda, Karel Verner. Boženka je dcerou Narcise Straky, muže se záhadnou minulostí. Heroldův tchán Jakub Suldovský v něm však pozná starého kumpána z Vídně, kde oba milovali tutéž ženu. Straka se tehdy ujal ženina dítěte a vychoval je. Suldovský se po letech dozvídá, že Boženka je jeho dcerou. Stavitele Herolda přistihne manželka s milenkou Irenou. V nouzi ji stavitel představí jako snoubenku svého řidiče Karla. Když se to dozví Boženka, na nevinného Karla zanevře a svou náklonnost věnuje Silvestrovi. Nedorozumění se nakonec objasní a tak Silvestr zůstane zase sám. Pro neopatrnost Narcise Straky přijde dokonce o staré auto, zdroj svého živobytí, ale nevzdává se. Jen si znovu potvrdí svou teorii o cestě z bláta do louže.
   Silvestr Blažek has lost his job, but he does not lose heart. He persists in courting the salesgirl Boženka Straková. Also wooing the girl is Karel Verner, the chauffeur of builder Herold. Boženka is the daughter of Narcis Straka, a man with a mysterious past. Herold's father-in-law, Jakub Suldovský, recognises him as his old chum from Vienna, where both were in love with the same woman. Straka at that time took charge of the woman's child and educated her. Suldovský learns after many years that Boženka is his daughter. The situation is complicated by Herold's lover Irena, whom the man is compelled to introduce to his wife as Karel's fiancée. When Boženka learns this she comes to hate the innocent Karel and again turns her attention to Silvestr. The misunderstanding is eventually cleared up and Silvestr once again remains alone. Out of the carelessness of Narcis Straka he even loses his old car, the source of his livelihood, but he does not throw in the towel. He only confirms his theory on the way from the frying-pan into the fire.